absolvírati
-am dov. in nedov. (ȋ) 1. dokončati šolo: absolvirati gimnazijo // dokončati študij na visoki šoli: absolviral je pravo in se pripravlja na diplomo 2. končati kako delo, opraviti: svojo nalogo sem absolviral // predelati, preštudirati: absolvirati snov za prvi razred absolvíran -a -o: absolviran učiteljiščnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”