družábnica


družábnica
-e ž (ȃ) 1. ženska, ki je s kom, da ni sam: stara gospa bi potrebovala družabnico // ženska, ki je s kom, zlasti zaradi zabave: v njej je imel prijetno družabnico; družabnice si izbira med najboljšimi plesalkami / grlica ji je postala ljuba družabnica 2. ženska, ki sodeluje pri podjetju ali gospodarski akciji s kapitalom ali delom: s podjetno družabnico sta odprli modni salon 3. rel. članica Marijine družbe; družbenica: Po opravilu je Ančka med zadnjimi družabnicami zapustila cerkev (F. Finžgar)

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • drúžbenica — e ž (ȗ) 1. rel. članica Marijine družbe: najprej so se zvrstile v procesijo (Marijine) družbenice 2. zastar. ženska, ki je s kom, zlasti zaradi zabave; družabnica: bila mu je zvesta družbenica na izletih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • družníca — e ž (í) zastar. ženska, ki je s kom, da ni sam; družabnica: šla je za družnico k bolnemu dekletu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • duénja — in duéña e [ nja] ž (ẹ̑) v španskem okolju spremljevalka, družabnica mladega dekleta ali žene: odpotovala je v spremstvu svoje duenje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dvorjánka — e ž (ȃ) nekdaj spremljevalka, družabnica ženskega člana vladarjeve družine: lepe in imenitne dvorjanke …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.