impresionízem


impresionízem
-zma m (ȋ) umetnostna smer ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ki si prizadeva izraziti (čutni) vtis zunanjega sveta: impresionizem v slikarstvu; predstavnik impresionizma

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • ekspresionízem — zma m (ȋ) umetnostna smer v začetku 20. stoletja, ki objektivnost popolnoma podreja subjektivnemu doživljanju in posebno poudarja izrazno plat: impresionizem in ekspresionizem / abstraktni ekspresionizem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • impresionístičen — čna o prid. (í) nanašajoč se na impresionizem: impresionistični slikarji; impresionistično pesništvo / pesniki in pisatelji impresionistične smeri / objavil je moderno impresionistično črtico impresionístično prisl.: impresionistično občutena… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • néoimpresionízem — zma m (ẹ̑ ȋ) um. impresionizem, ki upošteva dognanja optike: nagibati se k neoimpresionizmu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • póstimpresionízem — zma m (ọ̑ ȋ) um. umetnostne smeri v slikarstvu med impresionizmom in kubizmom: impresionizem in postimpresionizem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.