izpustítev


izpustítev
-tve ž (ȋ) glagolnik od izpustiti: izpustitev obsojenca; izpustitev iz zapora; izpustitev na prostost / izpustitev črke

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • amnestíranec — nca m (ȋ) kdor je amnestiran: izpustitev amnestirancev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • deleátur — ja m (ȃ) tisk. grafično znamenje, ki nakazuje izpustitev, črtanje česa, zlasti pri korekturah: napisati na rob odstavka deleatur [ϑ] …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izpúst — a m (ȗ) 1. izpustitev: aretiranec čaka na izpust; izpust iz zapora / izpust živine na pašo / izpust odplak, plinov 2. odprtina za izpuščanje česa: plinski avtomat ima lahko več izpustov; izpust za paro; zbiralnik z izpustom v reko ◊ agr. izpust… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • jámstvo — a s (ȃ) 1. (porokova) obveza za izpolnitev obljube, dolžnosti: dati, odpovedati jamstvo za kredit; prenehanje jamstva / zavarovalnica je razširila jamstvo; začetek jamstva // trg. obveza za brezplačno popravilo okvare v določenem roku po nabavi; …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odpúst — a m (ȗ) 1. glagolnik od odpustiti: a) prosil je za odpust; večina se je strinjala z njegovim odpustom; odpust iz rudnika, vojaške službe / preprečiti množičen odpust delavcev odpuščanje b) čakati na odpust iz bolnice / začasni odpust kaznjenca ♦ …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • oproščênec — nca m (é) kdor je česa oproščen: davčni oproščenec / izpustitev oproščencev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pogójen — jna o prid. (ọ̄) nanašajoč se na pogoj: pogojna privolitev / pogojni vpis na fakulteto ◊ biol. pogojni refleks pridobljena reakcija na dražljaj s sodelovanjem velikih možganov; jur. pogojni izpust; pogojni odpust predčasna izpustitev obsojenca… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pomiloščênec — nca m (é) kdor je pomiloščen: izpustitev pomiloščencev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • predôrski — in predórski a o prid. (ȏ; ọ̑) nanašajoč se na predor: predorska vrata / predorska izpustitev vode v hidroelektrarni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sindikalíst — a m (ȋ) pristaš sindikalizma: bil je navdušen sindikalist / zahtevali so izpustitev obsojenih sindikalistov sindikalnih voditeljev, aktivistov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.