izrabíti


izrabíti
in izrábiti -im dov. (ȋ á) 1. popolnoma, v celoti porabiti: izrabiti ves kredit // napraviti, da se kaj funkcionalno, namensko izpolni: izrabiti prostor / ves prosti čas izrabi za študij 2. napraviti, da kaj opravi svoj namen: maksimalno izrabiti stroj; izrabiti energetske vire 3. napraviti, da kaj prinese ugodnosti: izrabiti ugodne razmere / izrabil je ugodno priložnost in zbežal // napraviti, da kaj neupravičeno prinese ugodnosti: izrabiti službeni položaj; izrabiti predpise 4. neplačano si prilastiti proizvode tujega dela: brezobzirno izrabiti delavce 5. z dolgo rabo, uporabo napraviti kaj neuporabno, neprimerno: čopič je izrabil do držaja; čevlji so se že izrabili; stroj se je čisto izrabil / žival se pri težkem delu kmalu izrabi izčrpa, oslabi izrábljen -a -o: dobro izrabljen čas; načrtno izrabljen prostor; stroj je že izrabljen

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • izrábiti — svrš. 〈prez. ìzrābīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzrābljen〉 1. {{001f}}(što) istrošiti rabljenjem, upotrebom dovesti u stanje neuporabljivosti 2. {{001f}}(koga) pejor. iskoristiti koga za svoje svrhe, upotrijebiti koga za svoje ciljeve i korist …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izrabiti — izrábiti svrš. <prez. ìzrābīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzrābljen> DEFINICIJA 1. (što) istrošiti rabljenjem, upotrebom dovesti u stanje neuporabljivosti 2. (koga) pejor. iskoristiti koga za svoje svrhe, upotrijebiti koga za svoje ciljeve… …   Hrvatski jezični portal

  • izrabljenost — ìzrābljenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je izrabljeno, istrošeno rabljenjem, usp. izrabiti (1) ETIMOLOGIJA vidi izrabiti …   Hrvatski jezični portal

  • izrabljivati — izrabljívati (što, koga) nesvrš. <prez. izràbljujēm, pril. sad. izràbljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. izrabiti ETIMOLOGIJA vidi izrabiti …   Hrvatski jezični portal

  • dȁti — (koga, što, komu što, se) svrš. 〈prez. dȃm/dádem/ dȁdnēm (se), pril. pr. dȃvši (se), imp. dȃj (se), aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde) (se), prid. rad. dȁo (se), prid. trp. dȃn/dȃt〉 1. {{001f}}uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dúša — dúš|a ž 〈V dȗšo, N mn dȗše〉 1. {{001f}}rel. nematerijalni princip čovjekova života (prema tijelu) 2. {{001f}}ukupnost čovjekovih osjećaja, svijesti i karakternih osobina 3. {{001f}}meton. pov. čeljade, ukućanin, stanovnik [mjesto broji 2000 ∼a] 4 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eksploatírati — (koga, što) dv. 〈prez. eksploàtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. eksploàtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}izrabiti/izrabljivati (npr. tuđi rad) 2. {{001f}}iskoristiti/iskorištavati a. {{001f}}naftu, prirodna bogatstva b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izdèrati — (što, se) svrš. 〈prez. ìzderēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. izdèri (se), prid. trp. ı̏zderān〉 1. {{001f}}(što) upotrebom dovesti u stanje istrošenosti; izrabiti [∼ cipele], {{c=1}}usp. {{ref}}derati (2){{/ref}} 2. {{001f}}(se) a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izrabljívati — (što, koga) nesvrš. 〈prez. izràbljujēm, pril. sad. izràbljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}izrabiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odslúžiti — (što) svrš. 〈prez. òdslūžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdslūžen〉 1. {{001f}}izvršiti do kraja služenje čega, npr. vojnog roka 2. {{001f}}razg. prestati služiti kome, ne biti za upotrebu, izrabiti se [odslužio svoje nije više ni za što, ne služi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.