izračúnati


izračúnati
-am tudi zračúnati -am dov. (ȗ) 1. z računanjem ugotoviti, določiti: izračunati hitrost vožnje; izračunati obresti; izračunal je, kdaj se bo komet najbolj približal zemlji / izračunati na pamet, prste, z računalom // redko ugotoviti, določiti sploh: izračunali so, da imajo še dovolj časa do odhoda vlaka; hitro si je izračunal, da ga lahko reši le beg 2. končati računsko operacijo: dijak je nalogo pravilno začel, ni je pa izračunal ◊ geom. izračunati ploščino trikotnika; mat. izračunati enačbo izračúnan tudi zračúnan -a -o: izračunani stroški; izračunana višina

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • izračùnati — svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ı̏zračunān〉 obaviti računanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izračunati — izračùnati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȉzračunān> DEFINICIJA obaviti računanje ETIMOLOGIJA iz + v. račun, računati …   Hrvatski jezični portal

  • nalóga — tudi náloga e ž (ọ̑; á) navadno s prilastkom 1. kar mora kdo storiti, opravljati a) glede na voljo, zahtevo koga: vestno je izpolnjeval vse naloge, ki so mu jih dajali, naložili, ekspr. zaupali; igralec je dobro opravil svojo nalogo; dobil je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izračunljiv — izračùnljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može izračunati ETIMOLOGIJA vidi izračunati …   Hrvatski jezični portal

  • izračunljivost — izračùnljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što se može izračunati, što je izračunljivo ETIMOLOGIJA vidi izračunati …   Hrvatski jezični portal

  • izračunavati — izračunávati (što) nesvrš. <prez. izračùnāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. izračunati ETIMOLOGIJA vidi izračunati …   Hrvatski jezični portal

  • kvadrát — a m (ȃ) 1. geom. četverokotnik z enakimi stranicami in enakimi koti: narisati kvadrat; tloris ima obliko kvadrata; izračunati obseg, ploščino kvadrata 2. kar je po obliki podobno temu liku: vpisati v prvi kvadrat; kvadrati in krogi / na listu so …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rešíti — in réšiti im dov. (ȋ ẹ) 1. narediti, da kdo, ki je v življenjski nevarnosti, ostane živ: bolnika so komaj rešili; rešiti z umetnim dihanjem / zdravila so ga rešila 2. narediti, da kdo preneha biti na življenjsko nevarnem kraju: rešiti otroka,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • iskalkulírati — (što) svrš. 〈prez. iskalkùlīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. iskalkùlīrān〉 1. {{001f}}izračunati, proračunati, napraviti predračun 2. {{001f}}razg. uzeti u obzir sve elemente u nekoj situaciji i u budućim postupcima zanemarivati određena moralna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izračunávati — (što) nesvrš. 〈prez. izračùnāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}izračunati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.