kapitaníja


kapitaníja
-e ž (ȋ) navt., navadno v zvezi luška kapitanija urad v luki, ki skrbi za varno plovbo in pristajanje ladij, vodi registre ladij: predstojnik luške kapitanije // poslopje tega urada: ladja je zasidrana pred kapitanijo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kapetaníja — e ž (ȋ) navt. kapitanija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kapitanát — a m (ȃ) star. kapitanija: pristaniški kapitanat …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • lúški — a o prid. (ȗ) nanašajoč se na luko: v daljavi se je že videl luški svetilnik; luške naprave / luške pristojbine / luški delavci ♦ navt. luški kapitan predstojnik luške kapitanije; luška kapitanija urad v luki, ki skrbi za varno plovbo in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • obmóčje — a s (ọ̑) navadno s prilastkom 1. ozemlje z določenimi značilnostmi: alpsko območje; gozdnata območja Slovenije; na Dolenjskem so znana polharska območja; potresno območje; gospodarsko zaostala območja / slovensko jezikovno območje / publ., z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.