kapítelj


kapítelj
-tlja m (í) rel., v zvezah: (kolegiatni) kapitelj zbor kanonikov nestolne cerkve, določen za skupno bogoslužje; (stolni) kapitelj zbor kanonikov stolne cerkve, določen za skupno bogoslužje in za svetovanje škofu

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Church of St. Thomas, Rateče — Church of St. Thomas The Church of St. Thomas in Rateče, Kranjska Gora, Slovenia, is one of the oldest churches in the upper Sava Valley, confirmed by written documents and excavations as well as the church s original furnishings. The oldest… …   Wikipedia

  • Епархия Ново-Место — Škofija Novo mesto Dioecesis Novae Urbis …   Википедия

  • kapíteljski — a o [tǝl] prid. (í) nanašajoč se na kapitelj: kapiteljski arhiv / kapiteljska cerkev h kolegiatnemu kapitlju spadajoča cerkev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kolegiáten — tna o prid. (ȃ) kolegialen2: kolegiatni način vodenja ♦ rel. kolegiatni kapitelj zbor kanonikov nestolne cerkve, določen za skupno bogoslužje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stólen — lna o prid. (ọ̑) ki je pri sedežu škofije: stolna cerkev / stolni župnik ● star. stolno mesto glavno mesto ◊ rel. stolni dekan kanonik, za stopnjo nižji od prošta; (stolni) kapitelj zbor kanonikov stolne cerkve, določen za skupno bogoslužje in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.