kapitulírati


kapitulírati
-am dov. in nedov. (ȋ dokončno prenehati z bojevanjem na osnovi sporazuma z nasprotnikom, vdati se: nemška armada je kapitulirala / kapitulirati pred močnejšim sovražnikom / trdnjava je kapitulirala // ekspr. prenehati s prizadevanjem za kaj zaradi prepričanja, da je uspeh nemogoč, nesmiseln: v nekaj dneh je tudi on kapituliral / meščanska inteligenca je morala kapitulirati pred revolucijo / nazadnje so kapitulirali pred njihovimi zahtevami so popustili njihovim zahtevam

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kapitulírati — (∅) dv. 〈prez. kapitùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}vojn. položiti/polagati oružje, potpisati/potpisivati kapitulaciju; predati se 2. {{001f}}pren. obeshrabriti/obeshrabrivati se, povući/povlačiti se pred… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kapitulirati — kapitulírati (Ø) dv. <prez. kapitùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. vojn. položiti/polagati oružje, potpisati/potpisivati kapitulaciju; predati se 2. pren. obeshrabriti/obeshrabrivati se, povući/povlačiti… …   Hrvatski jezični portal

  • pȁsti — (∅) svrš. 〈prez. pȁdnēm/pȁnēm jez. knjiž., aor. pȁdoh, imp. pȁdni/pȁni jez. knjiž., pril. pr. pȃvši, prid. rad. pȁo/pȁla ž〉 1. {{001f}}izgubiti ravnotežu zbog spoticanja, okliznuća ili udarca i vlastitom težinom biti naglo povučen dolje i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kapitulacija — kapitulácija ž DEFINICIJA 1. vojn. prekid borbe i predaja neprijatelju pod dogovorenim uvjetima ili bez uvjeta [bezuvjetna kapitulacija] 2. pren. odustajanje od daljnjeg nadmetanja (u mišljenjima, nastojanjima itd.); poraz, predaja ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulacijski — kapitulácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kapitulaciju ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulant — kapitùlant (kapitulȁnt) m <G nātā> DEFINICIJA onaj koji kapitulira pred teškoćama, protivnicima itd. (ob. u javnom životu) ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulantica — kapitùlantica ž DEFINICIJA v. kapitulant ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulantski — kapitùlantskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kapitulante ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulantski — kapitùlantski pril. DEFINICIJA kao kapitulant, na način kapitulanata ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal

  • kapitulantstvo — kapitulàntstvo sr DEFINICIJA postupak kapitulanta ETIMOLOGIJA vidi kapitulirati …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.