kotalíti


kotalíti
-ím nedov. (ȋ í) premikati predmet po površini tako, da se vrti okoli svoje osi: kotaliti hlode; velik kolobar sira so kotalili do kamiona; kamenje se kotali po strmini navzdol; pren., knjiž. veter kotali črne oblake kotalíti se 1. ekspr. s težavo, nerodno premikati se: otrok se kotali za materjo 2. redko potepati se, pohajkovati: kotali se po vasi kotalèč -éča -e: kotaleče se krogle

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kotalícati — am nedov. (ȋ) ekspr. kotaliti, valiti: otroci so okroglo igračo premetavali in kotalicali; srebrnik se je kotalical v kot …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotalíkati — am nedov. (ȋ) ekspr. kotaliti, valiti: otroka sta kotalikala fižol; obroči so se kotalikali po blatu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotaljáti — ám nedov. (á ȃ) redko kotaliti, valiti: kotaljati sod; kotaljal se je po strehi kotaljajóč a e: kotaljajoče se kamenje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotaljênje — a s (é) glagolnik od kotaliti: kotaljenje žoge / slišati je bilo samo zamolklo kotaljenje kamenja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotáti — ám in kótam nedov. (á ȃ, ọ̄) nar. kotaliti, valiti: kotati sod; kotal se je po bregu navzdol kotáti se valjati se: svinja se kota v blatu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotljáti — ám nedov. (á ȃ) ekspr. kotaliti, valiti: vneto so kotljali sodčke; denar se je kotljal pod posteljo; pren. premišljeno je kotljal besede iz sebe kotljáti se s težavo, nerodno premikati se: otrok se kotlja za materjo / okoli ognjišča se kotljajo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotrljáti — ám nedov. (á ȃ) ekspr. kotaliti, valiti: otroci kotrljajo fižole po tleh; kamenje se kotrlja po klancu navzdol / po obrazu so mu kotrljale solze tekle, polzele; pren. glasovi so se kotrljali po kamnitem hodniku …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • potákati — am nedov. (ȃ) nar. 1. kotaliti, valiti: otroci so potakali obroče; potakati kolesa; padel je in se potakal daleč po hribu / solze so se ji potakale po licih 2. vzhodno gugati, zibati: potakati zibelko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • povaljeváti — újem nedov. (á ȗ) v presledkih valjati: povaljevati glino v rokah / v ustih je povaljeval bonbon povaljeváti se 1. v presledkih se kotaliti, valiti: hitela sta po melišču, da se je kamenje povaljevalo za njima 2. ekspr., s prislovnim določilom… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • takalíkati — am nedov. (ȋ) nar. kotaliti, valiti: takalikati kroglico po tleh …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.