koteríja


koteríja
-e ž (ȋ) knjiž., redko klika: nastopili so proti koteriji / literarna, politična koterija

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • koterija — kotèrija ž DEFINICIJA čvrstim prijateljskim, zavičajnim i sl. sponama povezan krug ljudi koji štiti svoje interese, mafijaški krug; klika SINTAGMA plesna koterija pov. plesna škola u kojoj sudjeluje zatvoren krug ljudi, plesni kružok ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • kotèrija — ž čvrstim prijateljskim, zavičajnim i sl. sponama povezan krug ljudi koji štiti svoje interese, mafijaški krug; klika ∆ {{001f}}plesna ∼ pov. plesna škola u kojoj sudjeluje zatvoren krug ljudi, plesni kružok ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùkat — m 〈G mn dȕkātā〉 1. {{001f}}pov. jedinica novca 2. {{001f}}mletački zlatnik; cekin 3. {{001f}}stari talijanski srebrni novac ⃞ {{001f}}da ∼e kakiš (sereš vulg.) ništa ne vrijedi ma što dobro učinio, ma kakva valjana ili vrijedna djela učinio ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kréma — ž 1. {{001f}}žitka smjesa raznih sastava koja se koristi u ljekovite, kozmetičke i higijenske svrhe; nanosi se na kožu [∼ za sunčanje] 2. {{001f}}kulin. nadjev za torte i kolače 3. {{001f}}žarg. ono što je najbolje u društvu ili što sebe… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koterijaš — koterìjāš m <G koterijáša> DEFINICIJA onaj koji pripada koteriji ETIMOLOGIJA vidi koterija …   Hrvatski jezični portal

  • koterijašica — koterijàšica ž DEFINICIJA v. koterijaš ETIMOLOGIJA vidi koterija …   Hrvatski jezični portal

  • dukat — dùkāt2 m <G mn dȕkātā> DEFINICIJA 1. pov. jedinica novca 2. mletački zlatnik; cekin 3. stari talijanski srebrni novac FRAZEOLOGIJA da dukate kakiš (sereš [b]vulg.)[/b] ništa ne vrijedi ma što dobro učinio, ma kakva valjana ili vrijedna… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.