kotírati


kotírati
-am nedov. in dov. (ȋ) 1. teh. označevati s kotami: kotirati načrt 2. nepreh. imeti določeno tržno ceno: delnice nizko, visoko kotirajo; pren., knjiž. njegove slike visoko kotirajo // v kapitalistični ekonomiki imeti možnost trgovanja na borzi: ta delnica lahko kotira kotíran -a -o: kotirani vrednostni papirji; kotirana risba ♦ geom. kotirana projekcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kotirati — kotírati dv. <prez. kòtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) odrediti/određivati cijenu na burzi (valute, vrijednosnih papira) 2. (Ø) a. imati vrijednost na burzi izraženu nekom mjerom b. biti/bivati… …   Hrvatski jezični portal

  • kotírati — dv. 〈prez. kòtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) odrediti/određivati cijenu na burzi (valute, vrijednosnih papira) 2. {{001f}}(∅) a. {{001f}}imati vrijednost na burzi izraženu nekom mjerom b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kotiranje — kotírānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. kotirati 2. ekon. puštanje vrijednosnih papira u burzovni promet i utvrđivanje njihovog službenog tečaja ETIMOLOGIJA vidi kota …   Hrvatski jezični portal

  • kotíranje — a s (ȋ) glagolnik od kotirati: kotiranje načrta / kotiranje na borzah …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kotizácija — e ž (á) 1. glagolnik od kotirati 2: kotizacija vrednostnih papirjev 2. publ. prispevek organizaciji za kritje skupnih izdatkov: plačati kotizacijo za članstvo v inozemskem društvu; članice Organizacije združenih narodov so se dogovorile o višini… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • notírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. knjiž. na kratko zapisovati: notirati govor; notirati si glavne točke 2. muz. zapisovati z znaki notnega sistema: notirati melodijo 3. nepreh. imeti določeno tržno ceno; kotirati: nizko, visoko notirati / koliko notira… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.