aerolóški
-a -o (ọ̑) pridevnik od aerologija: aerološka opazovanja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • aerološki — aeròloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aerologe i aerologiju [aerološki dijagram] SINTAGMA aerološka postaja meteor. meteorološka postaja na kojoj se operativno i za istraživačke svrhe provode visinska mjerenja u atmosferi radiosondama i… …   Hrvatski jezični portal

  • aerogram — ȁerogram m DEFINICIJA 1. pismo ili pošiljka odaslana zračnim putem 2. meteor. vrsta termodinamičkog dijagrama za određivanje raznih meteoroloških veličina u atmosferskim procesima; aerološki dijagram ETIMOLOGIJA aero + gram …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”