lokacíjski


lokacíjski
in lokácijski -a -o prid. (ȋ; á) nanašajoč se na lokacijo: lokacijska vprašanja / lokacijski pogoji zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri graditvi določenega objekta; lokacijska komisija komisija, ki odloča o primernosti zemljišča za postavitev določenega objekta; lokacijsko in gradbeno dovoljenje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • lokacijski — lokácījski pril. DEFINICIJA prema lokaciji, putem lokacije [lokacijski, to je najbolji stan] ETIMOLOGIJA vidi lokacija …   Hrvatski jezični portal

  • lokácījski — pril. prema lokaciji, putem lokacije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lokacijski — lokácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na lokaciju [lokacijska dozvola] ETIMOLOGIJA vidi lokacija …   Hrvatski jezični portal

  • lokácījskī — lokácījsk|ī prid. koji se odnosi na lokaciju [∼a dozvola]; lokacioni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȍkaciōnī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}lokácījskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogòj — ója tudi ôja m (ȍ ọ, ó) 1. kar se mora uresničiti, upoštevati, da se omogoči potek, uresničitev česa: biti pogoj za kaj; pogoj je izpolnjen; določiti, spremeniti pogoje; osnovni, prvi pogoj; pogoj za sprejem je dokončana srednja šola / izpitni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.