markírati


markírati
-am nedov. in dov. (ȋ) 1. delati barvna znamenja na poti do turističnih točk zlasti v hribih in gorah ali na vrhove; označevati, zaznamovati: markirati planinsko pot, transverzalo // postavljati, delati znamenja za označevanje poti, smeri sploh: markirati mejo / z odlomljenimi vejami markirati neznano pot; pren. ta dela markirajo njegov umetniški razvoj 2. opremljati z znamenji za razpoznavo: markirati zavarovano govedo; z aluminijevimi lističi markirati ribe za raziskovanje 3. knjiž. ponazarjati, predstavljati, posnemati: sedel je na klopi in markiral občinstvo / gibe le markira jih le nakazuje; pog. drugi delajo, on pa samo markira dela le navideznogled. markirati naučeno vlogo nedoživeto ponavljati; markirati sceno delati prizorišče s pomožnimi elementi; voj. markirati sovražnika posnemati sovražnikovo delovanje na vojaških vajah markíran -a -o: markirana riba; markirana steza; pot je dobro markirana; markirano delo ♦ kem. markirane spojine spojine, ki vsebujejo izotope, za zasledovanje molekul določene snovi pri raznih procesih

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • markirati — markírati dv. <prez. màrkīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. màrkīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) simulirati neku djelatnost ili neki posao 2. a. (Ø) žarg. pobjeći/bježati, izostati/izostajati iz škole; markati b. (koga) …   Hrvatski jezični portal

  • markírati — dv. 〈prez. màrkīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. màrkīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) simulirati neku djelatnost ili neki posao 2. {{001f}}a. {{001f}}(∅) žarg. pobjeći/bježati, izostajati iz škole; markati b. {{001f}}(koga)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • etiketírati — dv. 〈prez. etikètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) staviti/stavljati, lijepiti etiketu 2. {{001f}}staviti/stavljati biljeg, znak na što, označiti/označivati, markirati 3. {{001f}}pren. neargumentirano… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fèrmati — fèrma|ti (koga, što, se) dv. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}reg. a. {{001f}}zaustaviti/zaustavljati b. {{001f}}naznačiti/naznačivati stavom tijela gdje je divljač; markirati (o lovačkom psu) 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • markati — màrkati dv. DEFINICIJA v. markirati (2a) …   Hrvatski jezični portal

  • markiranje — markírānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. markirati 2. stavljanje biljega, znaka na što, činjenje čega vidljivim; označavanje, obilježavanje 3. med. kem. unošenje markiranih radioaktivnih atoma u živi organizam radi ispitivanja puta i uloge …   Hrvatski jezični portal

  • bružati — brùžati (Ø) dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. pobjeći/bježati od škole, izbjeći/izbjegavati nastavu; markirati ETIMOLOGIJA tal. bruciare (la scuola) …   Hrvatski jezični portal

  • fermati — fèrmati (koga, što, se) dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. reg. a. zaustaviti/zaustavljati b. naznačiti/naznačivati stavom tijela gdje je divljač; markirati (o lovačkom psu) 2. žarg. poštivati,… …   Hrvatski jezični portal

  • etiketirati — etiketírati dv. <prez. etikètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) staviti/stavljati, (za)lijepiti etiketu 2. staviti/stavljati biljeg, znak na što, označiti/označivati, markirati 3. pren. neargumentirano …   Hrvatski jezični portal

  • markíranje — a s (ȋ) glagolnik od markirati: markiranje gorskih poti / markiranje rib za raziskovanje / markiranje delovne vneme …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.