marksístičen


marksístičen
-čna -o prid. (í) nanašajoč se na marksiste ali marksizem: marksistična analiza, obdelava protislovij; marksistično delo; marksistično izobraževanje mladine / marksistični klasiki / marksistična dialektika; marksistična filozofija, sociologija marksístično prisl.: marksistično analizirati kako obdobje; biti marksistično izobražen

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • lážimarksístičen — čna o prid. (ȃ í) ekspr. ki je le po videzu, na zunaj marksističen: lažimarksistična sociologija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nèmarksístičen — čna o prid. (ȅ í) ki ni marksističen: nemarksistična analiza, trditev; nemarksistično gledanje na probleme / nemarksistični sociologi nèmarksístično prisl.: nemarksistično reševati vprašanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • psévdomarksístičen — čna o prid. (ẹ̑ í) ekspr. lažno, navidezno marksističen: psevdomarksistična teorija o narodu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.