marksízem


marksízem
-zma m (ȋ) filozofski, ekonomski in politični nauk Marxa in Engelsa o zgodovini, družbi in človeku: razvijati marksizem; klasiki, teoretiki marksizma ♦ šol. samoupravljanje s temelji marksizma

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • marksízem-leninízem — marksízma leninízma m (ȋ ȋ) nauk Marxa in Engelsa, kot ga je razvil in konkretiziral Lenin v obdobju imperializma: razvijati marksizem leninizem; ustvarjalna uporaba marksizma leninizma …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Anton Bebler — Anton Alex Bebler (* 10. März 1937 in Moskau) ist ein jugoslawischer bzw. slowenischer Politikwissenschaftler. Er ist der Sohn von Aleš Bebler (1907 1981, jugoslawischer Generalmajor und Politiker). Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke 3 Literatur …   Deutsch Wikipedia

  • leninízem — zma m (ȋ) marksizem, kot ga je razvil in konkretiziral Lenin v razmerah oktobrske revolucije: proučevati leninizem; osnove marksizma in leninizma / ideolog marksizma leninizma …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • maoízem — zma m (ȋ) marksizem leninizem, kot ga je razvil in konkretiziral Mao Ce Tung v razmerah kitajske socialistične revolucije: pristaši maoizma …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • marksíst — a m (ȋ) pristaš marksizma: biti dosleden marksist; znanstvena dela marksistov / ekspr. vulgarni marksist kdor poenostavlja marksizem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • marksístičen — čna o prid. (í) nanašajoč se na marksiste ali marksizem: marksistična analiza, obdelava protislovij; marksistično delo; marksistično izobraževanje mladine / marksistični klasiki / marksistična dialektika; marksistična filozofija, sociologija… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • marksístično-leninístičen — čna o prid. (í í) nanašajoč se na marksizem leninizem: marksistično leninistična metoda; marksistično leninistično razlaganje pojavov / marksistično leninistični nauk …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zvulgarizírati — am dov. (ȋ) 1. narediti kaj vulgarno: zvulgarizirati izražanje 2. prikazati kaj preveč aktualno poenostavljeno, preprosto: predavatelj je marksizem zvulgariziral …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.