marksízem-leninízem


marksízem-leninízem
marksízma-leninízma m (ȋ-ȋ) nauk Marxa in Engelsa, kot ga je razvil in konkretiziral Lenin v obdobju imperializma: razvijati marksizem-leninizem; ustvarjalna uporaba marksizma-leninizma

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • leninízem — zma m (ȋ) marksizem, kot ga je razvil in konkretiziral Lenin v razmerah oktobrske revolucije: proučevati leninizem; osnove marksizma in leninizma / ideolog marksizma leninizma …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • maoízem — zma m (ȋ) marksizem leninizem, kot ga je razvil in konkretiziral Mao Ce Tung v razmerah kitajske socialistične revolucije: pristaši maoizma …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • marksístično-leninístičen — čna o prid. (í í) nanašajoč se na marksizem leninizem: marksistično leninistična metoda; marksistično leninistično razlaganje pojavov / marksistično leninistični nauk …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.