meketáti


meketáti
-ám in -éčem nedov. (á ȃ, ẹ́) 1. oglašati se z glasom me ali mekeke: lačne koze, ovce meketajo v staji / kadar so ga hoteli otroci razdražiti, so začeli meketati 2. slabš. govoriti, pripovedovati z zategnjenim, jokavim in pretrganim glasom: kaj bo z nami, kaj bo z nami, je ves v strahu meketal starec / kaj bi toliko meketal, naredi, pa je govoril, pripovedoval meketáti se ekspr. z zategnjenim, pretrganim glasom se smejati: oglasi se vesel smeh, še stric se meketa meketáje: kozel je meketaje bežal pred psi in otroki meketajóč -a -e: meketajoč glas; meketajoč smeh

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • mekètati — (∅) nesvrš. 〈prez. mèkećēm, pril. sad. mèkećūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}oglašavati se kao koza ili jare 2. {{001f}}podr. imati takvu boju glasa (o osobi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • meketati — mekètati (Ø) nesvrš. <prez. mèkećēm, pril. sad. mèkećūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. oglašavati se kao koza ili jare 2. podr. imati takvu boju glasa (o osobi) ETIMOLOGIJA vidi me e e e …   Hrvatski jezični portal

  • zameketati — zamekètati svrš. <prez. zamèkećēm, pril. pr. āvši, prid. rad. zamekètao> DEFINICIJA početi meketati ETIMOLOGIJA za + v. me e e e, meketati …   Hrvatski jezični portal

  • blȅka — ž glasanje ovaca (dugo i otegnuto, izgovor i konvencija pisanja »bee«) [∼ ovce za janjadi], {{c=1}}usp. {{ref}}mȅka{{/ref}}, {{ref}}meket{{/ref}}, {{ref}}meketati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zamekètati — svrš. 〈prez. zamèkećēm, pril. pr. āvši, prid. rad. zamekètao〉 početi meketati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òvčje — pril. kao ovca, na način ovce [na političkoj sceni vukovi su počeli ∼ meketati (odgovara po značenju »vuk je odjenuo janjeću kožu«)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bleka — blȅka ž DEFINICIJA glasanje ovaca (dugo i otegnuto, izgovor i konvencija pisanja »bee«) [bleka ovce za janjadi], usp. meka, meket, meketati ETIMOLOGIJA vidi ble ble …   Hrvatski jezični portal

  • beketati — bekètati nesvrš. <prez. bèkećēm, pril. sad. bèkećūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA glasati se poput koze, usp. meketati ETIMOLOGIJA vidi be …   Hrvatski jezični portal

  • ovčje — òvčje pril. DEFINICIJA kao ovca, na način ovce [na političkoj sceni vukovi su počeli ovčje meketati (odgovara po značenju »vuk je odjenuo janjeću kožu«)] ETIMOLOGIJA vidi ovca …   Hrvatski jezični portal

  • meketánje — a s (ȃ) glagolnik od meketati: meketanje koz / dovolj imam tvojega meketanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.