metóda


metóda
-e ž (ọ̑) navadno s prilastkom oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja; način, postopek: izpopolniti, odkriti novo metodo; te metode so nezanesljive, zamudne; metode obveščanja, zdravljenja / analitična, eksperimentalna metoda; za nazoren pouk uporabljajo avdiovizualno metodo; knjiž. deduktivna metoda; primerjalna, statistična metoda; raziskovalne, učne metode / učiti po zastarelih metodah / delovne metode ♦ filoz. fenomenološka metoda; ped. direktna metoda učenje tujega jezika brez uporabe maternega jezika; metoda demonstracije; psih. metoda introspekcije; šol. črkovalna, glasovalna metoda; globalna ali celostna metoda; konverzacijska metoda; šport. intervalna metoda treniranja treniranje tekačev z določenimi presledki za oddih // nav. ekspr. določeno dejanje, ravnanje ali mišljenje sploh: to so čudne metode; demokratične, revolucionarne metode; s tako metodo ne bo prišel daleč / diplomatske, gangsterske metode / v tem delu ni nobene metode nobenega reda, sistematičnosti

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • metoda — metóda ž DEFINICIJA 1. fil. način, put, postupak u logičkom razmišljanju koji pomaže ispravnom zaključivanju i spoznaji; principi logičnog razmišljanja i zaključivanja [induktivna metoda; deduktivna metoda] 2. način, put, postupak koji pomaže… …   Hrvatski jezični portal

  • metodă — METÓDĂ, metode, s.f. 1. Mod (sistematic) de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. ♢ loc. adv. Cu metodă = metodic, sistematic. 2. Procedeu sau ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop; metodologie (4). ♦ …   Dicționar Român

  • metóda — ž 1. {{001f}}fil. način, put, postupak u logičkom razmišljanju koji pomaže ispravnom zaključivanju i spoznaji; principi logičnog razmišljanja i zaključivanja [induktivna ∼; deduktivna ∼] 2. {{001f}}način, put, postupak koji pomaže ostvarenju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metoda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. metodaodzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sekwencja świadomie, systematycznie i konsekwentnie podejmowanych działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu; zespół… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • metoda — 1. Metoda kija i marchewki «sposób postępowania z ludźmi polegający na straszeniu i schlebianiu, karaniu i nagradzaniu na przemian, mający na celu skłonienie ich do określonych działań»: Terenowi działacze starali się metodą „kija i marchewki”… …   Słownik frazeologiczny

  • metoda — ż IV, CMs. metodaodzie; lm D. metodaod 1. «świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu; zespół celowych czynności i środków» Metoda wychowania dziecka. 2. «sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk;… …   Słownik języka polskiego

  • metódã — s. f., g. d. art. metódei; pl. metóde …   Romanian orthography

  • marchewka — Metoda kija i marchewki zob. metoda 1. Skrobać marchewkę zob. skrobnąć …   Słownik frazeologiczny

  • bezwiórowo — «metodą bezwiórową» Obrabiać materiały bezwiórowo …   Słownik języka polskiego

  • metodologie — METODOLOGÍE s.f. 1. Parte a filozofiei care se ocupă cu analiza teoretică a metodelor de cunoaştere. 2. Totalitatea metodelor de cercetare folosite într o ştiinţă. 3. Metodă de cunoaştere cu maximum de generalitate; metoda cea mai generală de… …   Dicționar Român


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.