metodolóški


metodolóški
-a -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na metodologijo ali metodo: metodološki principi; to je metodološko vprašanje / razpravi je očital stvarne in metodološke napake / imel je nekaj metodoloških pripomb metodolóško prisl.: metodološko je problem dobro obdelan

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • metodološki — metodòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na metodologiju i metodologe ETIMOLOGIJA vidi metodologija …   Hrvatski jezični portal

  • metodološki — metodòloški pril. DEFINICIJA na način metodologa i metodologije ETIMOLOGIJA vidi metodologija …   Hrvatski jezični portal

  • indùkcija — ž 1. {{001f}}fil. a. {{001f}}zaključivanje od pojedinačnih slučajeva prema općim zakonitostima koje njima upravljaju b. {{001f}}metodološki postupak zaključivanja od pojedinačnog prema općem, opr. dedukcija 2. {{001f}}psih. pojavljivanje čuvstava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • matemàtika — ž 〈D L ici〉 znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama (brojevima) i prostornim (geometrijskim) oblicima i pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima [teoretska ∼; apstraktna ∼; viša ∼], uključuje i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • retrospekcija — retrospèkcija ž DEFINICIJA 1. vraćanje misli unatrag, prepuštanje sjećanjima i razmišljanje o prošlosti, prošlim doživljajima i stanjima 2. log. metodološki postupak kojim se nastoje posljedice razumjeti iz uzroka koji su ih proizveli ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • metaanaliza — metaanalíza ž DEFINICIJA metodološki postupak; naknadna analitička provjera rezultata dobivenih u prethodnim analizama ETIMOLOGIJA meta + v. analiza …   Hrvatski jezični portal

  • matematika — matemàtika ž <D L ici> DEFINICIJA znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama (brojevima) i prostornim (geometrijskim) oblicima i pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima, uključuje i kvantitativne… …   Hrvatski jezični portal

  • nomotetika — nomotètika ž <D L ici> DEFINICIJA fil. metodološki pojam koji označava način otkrivanja zakonitosti prirodnih događanja, znanstveni postupak prirodnih znanosti ETIMOLOGIJA nomo + tetika …   Hrvatski jezični portal

  • kriticizam — kriticìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. misaono gledište prema kojem je sve pojavno, sve postojeće, podložno objektivnom ocjenjivanju, vrednovanju, analitičkom preispitivanju 2. fil. a. istraživanje mogućnosti, uvjeta, izvora,… …   Hrvatski jezični portal

  • indukcija — indùkcija ž DEFINICIJA 1. fil. a. zaključivanje od pojedinačnih slučajeva prema općim zakonitostima koje njima upravljaju b. metodološki postupak zaključivanja od pojedinačnog prema općem, opr. dedukcija 2. psih. pojavljivanje čuvstava, misli,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.