monarhízem


monarhízem
-zma m (ȋ) knjiž. 1. gibanje za monarhijo: kriza monarhizma 2. državna ureditev, v kateri vlada monarh; monarhija: zlom monarhizma in razglasitev republike

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • monarhístičen — čna o prid. (í) nanašajoč se na monarhizem ali monarhijo: monarhistična miselnost; monarhistične težnje / monarhistični režim; monarhistična država …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.