narácija


narácija
-e ž (á) knjiž. pripovedovanje, pripoved: zaradi zunanjih načinov prikazovanja je naracija v filmski umetnosti izgubila svoj pomen; zgodba je podana z mojstrsko naracijo / imeti dar naracije

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • nàrācija — ž knjiž. 1. {{001f}}čin pripovijedanja, priča, pričanje 2. {{001f}}iznošenje događaja kronološkim redom, poput priče koja se kazuje u pjesmi ili uvodnog dijela u drami 3. {{001f}}retor. treći dio govora, postavljanje pitanja ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naracija — narácija ž DEFINICIJA knjiž. 1. čin pripovijedanja; priča, pričanje 2. iznošenje događaja kronološkim redom, poput priče koja se kazuje u pjesmi ili uvodnog dijela u drami 3. retor. treći dio govora, postavljanje pitanja ETIMOLOGIJA lat. narratio …   Hrvatski jezični portal

  • naracijski — narácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na naraciju ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal

  • naratorica — nàrātorica ž DEFINICIJA v. narator ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal

  • naratorski — nàrātorskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na naratore, pripovjedački ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal

  • naratorski — nàrātorski pril. DEFINICIJA kao narator, na način naratora ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal

  • narativan — nȁratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA pripovjedan, pripovjedački, koji je u obliku priče, izlaganja SINTAGMA narativni izvještaj dio statističkog, financijskog ili sl. dokumenta u kojem su brojčani rezultati prepričani i objašnjeni… …   Hrvatski jezični portal

  • narativnost — naratívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je narativno ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal

  • naratologija — naratològija ž DEFINICIJA učenje o umjetničkom pripovijedanju, osnovano na strukturalističkoj analizi književnog teksta ETIMOLOGIJA v. naracija + logija …   Hrvatski jezični portal

  • narator — nàrātor (narȃtor) m DEFINICIJA onaj koji vodi kroz radnju drame, filma ili drugog umjetničkog ili dokumentarnog ostvarenja, onaj koji priča; pripovjedač ETIMOLOGIJA vidi naracija …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.