nèpogójen


nèpogójen
-jna -o prid. (ȅ-ọ̄) jur. ki ni pogojen: nepogojna kazen nèpogójno prisl.: nepogojno obsojen

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • ízvenprostóren — rna o [vǝn in ven] prid. (ȋ ọ̑) publ. prostorsko neopredeljen, neodvisen od prostora: umetnost pojmuje kot družbeno nepogojen, izvenčasoven in izvenprostoren pojav …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.