objektivácija


objektivácija
-e ž (á) glagolnik od objektivirati: objektivacija česa v stvarnosti / objektivacija avtobiografskih elementov

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • objektivacija — objektivácija ž DEFINICIJA 1. fil. postajanje predmetom, čin opredmećivanja; popredmećenje, opredmećenje, postvarivanje, usp. objektivizacija 2. gram. upotreba kojega jezičnoizražajnoga sredstva ili jezične jedinice (riječi, skupa riječi i sl.)… …   Hrvatski jezični portal

  • objektivácija — ž 1. {{001f}}fil. postajanje predmetom, čin opredmećivanja; popredmećenje, opredmećenje, postvarivanje, {{c=1}}usp. {{ref}}objektivizacija{{/ref}} 2. {{001f}}gram. upotreba kojega jezičnoizražajnoga sredstva ili jezične jedinice (riječi, skupa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivizácija — ž fil. postajanje predmetom (ostvarenje namjera i želja), {{c=1}}usp. {{ref}}objektivacija (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivizacija — objektivizácija ž DEFINICIJA fil. postajanje predmetom (ostvarenje namjera i želja); opredmećenje, usp. objektivacija ETIMOLOGIJA vidi objekt …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.