objektívnost


objektívnost
-i ž (ȋ) 1. lastnost, značilnost objektivnega človeka: spoštovali so ga zaradi njegove objektivnosti; zaupati v objektivnost komisije / razumska, znanstvena objektivnost / objektivnost podatkov 2. filoz. kar je, obstaja neodvisno od človekove zavesti, mišljenja: priznavati, raziskovati objektivnost; za tega filozofa je čista logika znanost o idealnih objektivnostih

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • objektívnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je objektivan ili svojstvo onoga što je objektivno; stvarnost, predmetnost 2. {{001f}}pren. nepristranost, nepostojanje predrasuda, pravednost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivnost — objektívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je objektivan ili svojstvo onoga što je objektivno; stvarnost, predmetnost 2. pren. nepristranost, nepostojanje predrasuda, pravednost ETIMOLOGIJA vidi objekt …   Hrvatski jezični portal

  • pròcesnī — pròcesn|ī prid. koji se odnosi na proces [∼o pravo]; procesualan ∆ {{001f}}∼e pretpostavke pravn. okolnosti od čijeg postojanja zavisi dopustivost pokretanja i vođenja nekog postupka, objektivnost i nadležnost suda, sposobnosti i interesi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • subjektívnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je subjektivan, svojstvo onoga što je subjektivno; pristranost, osobnost, subjektivitet, opr. objektivnost 2. {{001f}}pren. pristranost, neobjektivnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • procesni — pròcesnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na proces; procesualan SINTAGMA procesne pretpostavke pravn. okolnosti od čijeg postojanja zavisi dopustivost pokretanja i vođenja nekog postupka, objektivnost i nadležnost suda, sposobnosti i interesi… …   Hrvatski jezični portal

  • imparcijalnost — imparcijálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je imparcijalan; objektivnost ETIMOLOGIJA vidi imparcijalan …   Hrvatski jezični portal

  • ávtokrítika — e ž (ȃ í) kritika samega sebe; samokritika: odklanja objektivnost in avtokritiko; med njimi je premalo avtokritike …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ekspresionízem — zma m (ȋ) umetnostna smer v začetku 20. stoletja, ki objektivnost popolnoma podreja subjektivnemu doživljanju in posebno poudarja izrazno plat: impresionizem in ekspresionizem / abstraktni ekspresionizem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • globína — e ž (í) 1. razsežnost v navpični smeri navzdol: meriti globino; globina jezera je deset metrov; globina in širina prepada / globina oranja ∙ kulturni razvoj v globino in širino glede na intenzivnost in obseg // razsežnost v vodoravni smeri v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • načêlo — a s (é) 1. kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja: poštenost je njegovo osnovno načelo; držati se, odstopati od svojih načel; ravnati po etičnih načelih; jasna, trdna načela; stroga moralna, vzgojna načela; načelo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.