odgója


odgója
-e ž (ọ̑) zastar. vzgoja: odgoja treh sinov ni bila lahka / odgoja živine reja, vzreja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • odgoj — òdgoj m DEFINICIJA svjesno djelovanje na mlado biće u nastojanju da stekne osobine, navike prikladne u društvu [kućni odgoj; bez odgoja] SINTAGMA principi odgoja zakonitosti i upute za uspješno odgajanje i obrazovanje (principi zornosti,… …   Hrvatski jezični portal

  • jezùitskī — prid. koji se odnosi na jezuite [∼ red] ∆ {{001f}}∼ odgoj sustav odgoja što su ga razradili isusovci, a koji se odlikuje sustavnom organizacijom koja dosljedno i precizno povezuje sve sastavnice odgojnog procesa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalokagàtija — ž fil. odgojni ideal starogrčke filozofije harmonija lijepog i dobrog; jedinstvo tjelesnog i duhovnog (moralnog) odgoja; kalikogatija ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕlāčkī — prid. koji se odnosi na kulake ∆ {{001f}}kulačnij boj pov. sport drevni ruski oblik šakanja (15–17. st.), jedan od oblika tjelesnog odgoja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁobrazba — ž 〈G mn nȁobrāzbā/ ī〉 1. {{001f}}ukupnost znanja, vještina i odgoja stečena učenjem; obrazovanost 2. {{001f}}a. {{001f}}sustav obrazovanja [visoka ∼; niska ∼] b. {{001f}}poučavanje koje se izvodi u tom sustavu ∆ {{001f}}fakultetska ∼; formalna ∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pedagògija — ž 1. {{001f}}ukupnost znanja o metodama, sredstvima itd. odgoja i naobrazbe; znanost o odgoju [opća ∼; školska ∼; industrijska ∼] 2. {{001f}}profesija i znanje poučavanja i odgajanja drugih ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèdškolac — m (prèdškōlka ž) 〈G ōlca, V ōlče, N mn ōlci〉 onaj koji pohađa neke oblike odgoja i obrazovanja prije polaska u redovnu obvezatnu školu, onaj koji je u uzrastu prije nego što će biti obuhvaćen redovnim osnovnim školovanjem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìgra — ìgr|a ž 〈G mn igárā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}spontana intelektualna i tjelesna aktivnost djeteta kao sastavni dio odrastanja i razvijanja ličnosti b. {{001f}}u pedagogiji, sredstvo odgoja, obrazovanja i razvijanja stvaralačkih sposobnosti c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Naismith — (izg. nèjsmit), James A. (1861 1939) DEFINICIJA kanadsko američki nastavnik fizičkog odgoja; 1891. izmislio košarku koja se ubrzo širi diljem SAD a; prvi uveo zaštitne kacige za igrače u američkom nogometu …   Hrvatski jezični portal

  • Montessori — (izg. montesȏri), Maria (1870 1952) DEFINICIJA talijanska pedagoginja i liječnica, autorica metode odgoja (tzv. metoda Montessori) koja počiva na načelu samoodgoja i samopoučavanja …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.