odgóvoren


odgóvoren
-rna -o (ọ̑) pridevnik od odgovor: odgovorna oblika

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • odgovóren — rna o prid., odgovórnejši (ọ ọ̄) 1. v povedni rabi dolžen sprejeti sankcije, dati opravičilo a) če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne posledice: ne more biti odgovoren za dejanja drugih; starši so odgovorni za mladoletne otroke pred …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zadolžíti se — ím se [u̯ž] dov., zadólži se; zadólžil se (ȋ í) postati komu dolžen določeno vsoto denarja: vzel bo predujem na plačo ali pa se bo zadolžil; zadolžiti se za veliko vsoto; zadolžiti se pri prijatelju; država se je zelo zadolžila / ekspr. do vratu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odgovoriti — odgovóriti (komu, čemu, što) svrš. <prez. odgòvorīm, pril. pr. īvši, prid. trp. odgòvoren> DEFINICIJA 1. dati odgovor na postavljeno pitanje (pismo itd.) 2. učiniti što na neki poticaj; reagirati [odgovoriti na telefon] 3. (koga, od čega)… …   Hrvatski jezični portal

  • bíti — bíjem nedov., 3. mn. stil. bijó; bìl (í ȋ) 1. močno, ostro zadevati se ob kaj: dež bije ob okna; plešoče noge bijejo ob tla; debele kaplje so mu bile v lice; veter jim bije v obraz; toča bije po strehi / preh., pesn. kolesa bijejo enakomerno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brezúmnež — a m (ȗ) knjiž. brezumen človek: brezumnež ni odgovoren za svoje ravnanje; kot brezumnež je tekal po sobi / slabš. kateri brezumnež je zasnoval ta načrt …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • čín — 1 a m (ȋ) stopnja na hierarhični lestvici v vojski in podobnih organizacijah: dobiti, imeti čin; odvzeti komu čin; vojaški čini / gostiteljica je razvrstila goste po činih ♦ voj. generalski, oficirski, vojaški čin 2 a m (ȋ) zastar. dejanje: saj …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dežêlen — lna o prid. (ē) nanašajoč se na deželo: a) deželni jezik b) deželna meja; deželna uprava / deželna cesta nekdaj cesta, ki jo vzdržuje dežela ♦ zgod. deželni glavar v fevdalizmu vladarjev namestnik v deželi; v stari Avstriji od vladarja imenovani… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • diréktor — 1 ja m (ẹ) uslužbenec, ki vodi podjetje, zavod ali ustanovo: izvoliti direktorja; določiti, pog. postaviti koga za direktorja; gimnazijski direktor ravnatelj; direktor gostinskega podjetja upravnik; razpisati mesto direktorja; pomočnik… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • disciplínski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na disciplino: disciplinska pravila / disciplinski prekršek; disciplinska kazen; disciplinska odpoved delovnega razmerja; uvesti disciplinsko preiskavo ♦ jur. disciplinski center za mladoletnike zavod, kamor odda… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • infêrno — a m (ȇ) knjiž. pekel: v tistem infernu ni bil več odgovoren za svoja dejanja; človeški inferno; inferno taborišč / krvavi inferno vojne …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.