odgovórnost


odgovórnost
-i ž (ọ́) 1. dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo a) če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne posledice: odgovornost lahko preide na drugo osebo; hotel se je rešiti odgovornosti za prejšnje delovanje; odgovornost staršev za dejanja mladoletnih otrok; zahtevati odgovornost pri delu; enakost pravic, dolžnosti in odgovornosti delavcev / sprejeti odgovornost za odločitev; ekspr. kdo nosi odgovornost za to je odgovoren / podjetje prevzema odgovornost za kvaliteto izdelkov jamstvo b) če se z zaupano osebo, stvarjo zgodi kaj negativnega: niso ga vzeli s seboj, ker bi bila to zanje prehuda odgovornost / na odgovornost uporaba stopnic na lastno odgovornost; pojdi na mojo odgovornost; to je storil na svojo odgovornost // dolžnost skrbeti za prevzeto obveznost, uresničitev kake naloge: sprejeti odgovornost za napredek dežele; breme odgovornosti; publ. vsa odgovornost leži na nas mi smo za vse odgovorni // odnos do česa negativnega, kot bi bil povzročitelj, storilec: odklanjati odgovornost za neuspeh; pripisati mladini odgovornost za kulturno mrtvilo; radi bi zmanjšali svojo odgovornost za krizo v meddržavnih odnosih 2. lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti: pri tej odločitvi je pokazal veliko odgovornost in življenjsko modrost; razvijati odgovornost in samostojnost komunistov; ravnati brez odgovornosti; merilo odgovornosti študentov so njihovi uspehi 3. naloga, obveznost: skrbeti za promet s tako zastarelimi napravami je prevelika odgovornost; zaupati komu nove odgovornosti 4. odnos, pri katerem mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, ravnanje: obstaja odgovornost podrejenih do nadrejenih in obratno; urediti odgovornost izvršnega sveta skupščini / ekspr. prevzeti odgovornost pred zgodovino 5. lastnost, značilnost tega, kar zaradi pomembnosti, posledic zahteva veliko znanje, skrbnost: ni se zavedal odgovornosti zaupane naloge; odgovornost odločitve ● ekspr. kakšna odgovornost je voditi mlade ljudi kako težko je; publ. klicati, poklicati koga na odgovornost odgovorjur. civilna odgovornost odgovornost za škodo, ki ne izvira iz kaznivega dejanja; disciplinska odgovornost odgovornost zaradi neizpolnjevanja ali malomarnega izpolnjevanja delovnih obveznosti; kazenska odgovornost odgovornost krivega in prištevnega ali zmanjšano prištevnega storilca kaznivega dejanja; krivdna odgovornost; materialna odgovornost odgovornost za povračilo premoženjske škode; odškodninska odgovornost; osebna odgovornost odgovornost določene osebe same kot fizične osebe; psih. odgovornost sposobnost zavestno sprejemati posledice svojih odločitev, ravnanja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • odgovornost — odgovórnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. savjesno, valjano obavljanje dužnosti 2. preuzimanje obveze i dužnosti u obavljanju posla [odgovornost liječnika; odgovornost ministra] SINTAGMA međunarodna odgovornost pravn. dipl. stanje… …   Hrvatski jezični portal

  • odgovórnōst — ž 1. {{001f}}savjesno, valjano obavljanje dužnosti 2. {{001f}}preuzimanje obveze i dužnosti u obavljanju posla [∼ liječnika; ∼ ministra] ∆ {{001f}}s punom odgovornošću admin. fraza kojom se prihvaća odgovornost ili potpisuje kakva važna odluka ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍbjektīvan — ȍbjektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. {{001f}}pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivan — ȍbjektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez predrasuda …   Hrvatski jezični portal

  • téža — e ž (ẹ) 1. lastnost česa, ki se kaže s pritiskanjem na podlago, z odporom pri dvigu: snov ima prostornino in težo; teža stvari se z oddaljenostjo od zemlje spreminja; počutila se je kakor brez teže // velikost te lastnosti: določiti, ugotoviti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • discìplīnskī — discìplīnsk|ī (dı̏scīplīnskī) prid. koji se odnosi na disciplinu [∼i sud] ∆ {{001f}}∼a odgovornost odgovornost zaposlenika za kršenje radne discipline ili pravila službe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅbe — zam. (povratno posvojna) 〈G D sȅbi/si, A sȅbe/se, L sȅbi, I sȍbōm〉 1. {{001f}}zamjenjuje svako gramatičko lice u jednini i množini kada se subjekt ne izriče ponovno u jednom od kosih padeža [poslovođa voli imati dobre radnike blizu ∼: blizu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍlidāran — sȍlidār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji djeluje s razumijevanjem i željom da pomogne drugomu; uzajaman, zajednički 2. {{001f}}koji iskazuje slaganje s kim; suglasan, jedinstven ∆ {{001f}}∼na odgovornost pravn. odgovornost dvaju ili više… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁpovjēdan — zȁpovjēd|an prid. 〈odr. dnī〉 koji sadrži zapovijed; zapovjednički, strog, odlučan ∆ {{001f}}∼ni blagdani kat. blagdani koje Crkva zapovijeda svetkovati; ∼ni način lingv. oblik za izražavanje zapovijedi, želje i drugih sadržaja; imperativ; ∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • solidaran — sȍlidāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji djeluje s razumijevanjem i željom da pomogne drugomu; uzajaman, zajednički 2. koji iskazuje slaganje s kim; jedinstven, suglasan SINTAGMA solidarna odgovornost pravn. odgovornost dvaju ili više… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.