opírati


opírati
1 -am nedov. (ȋ ȋ) navadno v zvezi z na 1. dajati, postavljati kaj v tak položaj, da se z dotikajočim se delom nekaj teže prenaša na kaj: sedel je v kotu in opiral brado na kljuko palice; opirati komolce na mizo // delati, da kdo je, ostane v pokončnem položaju; podpirati: ranjenca sta opirala dva borca; opiral ga je z levico / na strmini so morali opirati voz 2. imeti, uporabljati kaj za osnovo, izhodišče: svojo prošnjo opiram na naslednje; opirati trditev na že znana dejstva; opirati se na znanstvena spoznanja / sodba se opira na izpovedi prič opírati se 1. držati se koga tako, da se ohrani pokončen položaj: vso pot se je opiral nanj // biti v takem položaju, da se z dotikajočim se delom nekaj teže prenaša na kaj: stal je pri mizi in se z rokami opiral nanjo; opirati se na palico, ob palico 2. nav. ekspr. biti v prostorsko neposrednem stiku s čim: zadnja stran hiše se opira na strmo pobočje 3. imeti, dobivati pomoč, podporo: tudi v nesreči se lahko opira nanj / opirati se na lastne sile, sposobnosti opiráje: sedel je, žalostno opiraje glavo v dlan; pisati o stvari, opiraje se na dejstva; stopal je počasi, opiraje se na palico opirajóč -a -e: stal je, opirajoč se na gorjačo; na poskuse opirajoče se raziskave ------ 2 -am nedov. (ȋ) star. večkrat oprati: opirati komu perilo / s solzami opirati svojo krivdo zmanjševati

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • òpirati se — (∅, čemu, komu) nesvrš. 〈prez. ēm se, pril. sad. rūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}naslanjati se na što čvrsto da se ne padne, da se lakše stoji, sjedi ili odrazi 2. {{001f}}pružati otpor; odupirati se, suprotstavljati, protiviti se tuđem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opirati — òpirati se (Ø, čemu, komu) nesvrš. <prez. ēm se, pril. sad. rūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. naslanjati se na što čvrsto da se ne padne, da se lakše stoji, sjedi ili odrazi 2. pružati otpor; odupirati se, suprotstavljati, protiviti se… …   Hrvatski jezični portal

  • dȁti — (koga, što, komu što, se) svrš. 〈prez. dȃm/dádem/ dȁdnēm (se), pril. pr. dȃvši (se), imp. dȃj (se), aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde) (se), prid. rad. dȁo (se), prid. trp. dȃn/dȃt〉 1. {{001f}}uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pìšati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 vulg., {{c=1}}v. {{ref}}mokriti{{/ref}} ⃞ {{001f}}A. pišaj ga 1. {{001f}}(to) ništa ne vrijedi, loše je napravljeno ili izvedeno, ničemu ne služi, može se baciti 2. {{001f}}propalo je, nema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oprijeti — òprijēti se svrš. <prez. ȍprēm se, pril. pr. ēvši se, prid. trp. ȍpr̄t> DEFINICIJA v. opirati ETIMOLOGIJA vidi opirati …   Hrvatski jezični portal

  • pišati — pìšati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA vulg., v. mokriti FRAZEOLOGIJA A[i]. pišaj ga[/i] 1. (to) ništa ne vrijedi, loše je napravljeno ili izvedeno, ničemu ne služi, može se baciti 2. propalo je, nema ništa …   Hrvatski jezični portal

  • dati — dȁti (koga, što, komu što) svrš. <prez. dȃm/dádem/dȁdnēm, pril. pr. dȃvši, imp. dȃj, aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde), prid. rad. dȁo, prid. trp. dȃn/dȃt> DEFINICIJA 1. uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati; podati 2. a. uroditi …   Hrvatski jezični portal

  • brániti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. brȃnīm (se), pril. sad. nēći (se), prid. trp. brȃnjen, gl. im. njēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}štititi koga od napada, opasnosti b. {{001f}}biti čiji branitelj, zastupati koga na sudu c. {{001f}}zastupati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontrírati — (komu, čemu) dv. 〈prez. kòntrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}oprijeti/opirati se, biti/bivati u opoziciji b. {{001f}}uspješno uzvratiti/uzvraćati, doskočiti komu, odgovarati na isti način na napade (ob …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • míriti — (koga, se) nesvrš. 〈prez. mîrīm (se), pril. sad. rēći (se), gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(koga) činiti da se slože zavađene strane, uspostavljati mir 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}(s čim) prihvaćati što, prestati se opirati čemu; pomiriti se [∼ se sa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.