opísati


opísati
in opisáti opíšem dov., opíšite (í á í) 1. z besedami predstaviti, prikazati kaj po zunanjih značilnostih: opisati človeka, dogodek, lego kraja; sam je opisal svoje življenje; nakratko, natančno opisati / opisati naloge, ki jih je treba opraviti; opisati potek dela 2. nav. 3. os., geom. gibajoč se, premikajoč se na določen način narediti: opisati elipso, krog; premica opiše plašč valja ∙ žoga je opisala (velik) lok je letela v (velikem) loku 3. star. pobarvati, poslikati: opisal je veliko pirhov; opisati si obraz opísan -a -o: opisana metoda ne ustreza več; njegove zasluge so opisane zelo natančno; površno opisan

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • opisati — opísati (koga, što) svrš. <prez. òpīšēm, pril. pr. āvši, imp. opíši, prid. rad. opísao, prid. trp. òpīsān> DEFINICIJA 1. naznačiti, navesti svojstva, osobine, odlike, značajke koga ili čega 2. ocrtati rub SINTAGMA opisati krug kretanje koje …   Hrvatski jezični portal

  • opísati — (koga, što) svrš. 〈prez. òpīšēm, pril. pr. āvši, imp. opíši, prid. rad. opísao, prid. trp. òpīsān〉 1. {{001f}}naznačiti, navesti svojstva, osobine, odlike, značajke koga ili čega 2. {{001f}}ocrtati rub ∆ {{001f}}∼ krug kretanje koje oblikuje u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neopisiv — neopìsiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ima svojstva izražena u tako velikoj mjeri da se ne može opisati [neopisiva ljepota; neopisiva budala]; neizreciv, koji se ne može opisati riječima ETIMOLOGIJA ne + v. opisati, opisiv …   Hrvatski jezični portal

  • položáj — a m (ȃ) 1. način, kako je kaj nameščeno a) glede na svojo daljšo os in določeno ravnino: ostati v določenem položaju; navpičen, poševen položaj palice; veja se je znebila snega in se vrnila v prejšnji položaj b) glede na druge dele celote:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nȁtanko — pril. 1. {{001f}}(način pisanja uz: na tanko) tako da sve bude tanko [∼ izrezati tijesto, opr. debelo, na debelo (nadebelo)] 2. {{001f}}potanko, detaljno, podrobno [opisati ∼ = opisati tako da se spominju sve ili najvažnije pojedinosti, opr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neopìsiv — prid. 〈odr. ī〉 koji ima svojstva izražena u tako velikoj mjeri da se ne može opisati [∼a ljepota; ∼a budala]; neizreciv, koji se ne može opisati riječima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • natanko — nȁtanko pril. DEFINICIJA 1. (način pisanja uz: na tanko) tako da sve bude tanko [natanko izrezati tijesto, opr. debelo, opr. na debelo (nadebelo)] 2. potanko, detaljno, podrobno [opisati natanko = opisati tako da se spominju sve ili najvažnije… …   Hrvatski jezični portal

  • opisivati — opisívati (koga, što) nesvrš. <prez. opìsujēm, pril. sad. opìsujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. opisati ETIMOLOGIJA vidi opisati …   Hrvatski jezični portal

  • opisiv — opìsiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može opisati ETIMOLOGIJA vidi opisati …   Hrvatski jezični portal

  • Serbo-Croatian phonology — Serbo Croatian is a South Slavic language with four very similar national standards. This article deals exclusively with the Eastern Herzegovinian Neo Shtokavian dialect, the basis for the official standard of Yugoslavia and its present day forms …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.