opíti


opíti
opíjem dov. (í) 1. z dajanjem alkoholne pijače v veliki količini povzročiti, da je kdo pijan: zvabili so ga v zidanico in opili // redko povzročiti pijanost, omotico: ta pijača opije / močna zdravila so ga opila 2. nav. ekspr. narediti, povzročiti, da kdo zaradi čustvenega zanosa ne misli, ravna več razsodno, preudarno: zmaga jih je opila / opiti koga z besedami opíti se s pitjem alkoholne pijače postati pijan: pil je, da bi se opil; opiti se z žganjem opít -a -o: opit človek; bila je nekoliko opita; opit od lepote

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • òpiti se — svrš. 〈prez. ȍpijēm se, pril. pr. īvši se, imp. òpīj se, prid. trp. opìjen〉 1. {{001f}}zapasti u stanje omame, pijanstva od vina ili kojeg drugog alkoholnog pića; napiti se 2. {{001f}}(čime) pren. zanijeti se, oduševiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opiti — òpiti (se) svrš. <prez. ȍpijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. òpīj (se), prid. trp. opìjen> DEFINICIJA 1. (se) zapasti u stanje omame, pijanstva od vina ili kojeg drugog alkoholnog pića; napiti se 2. (se čime) pren. zanijeti se, oduševiti… …   Hrvatski jezični portal

  • nàpiti — (koga, se) svrš. 〈prez. nȁpijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. nàpīj (se), prid. rad. nȁpio (se)〉 1. {{001f}}(se čega) a. {{001f}}popiti tekućine koliko je potrebno da bi se utažila žeđ b. {{001f}}(se) dospjeti u stanje pijanstva, prestati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • napiti — nàpiti (se) svrš. <prez. nȁpijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. nàpīj (se), prid. rad. nȁpio (se)> DEFINICIJA 1. (se čega) a. popiti tekućine koliko je potrebno da bi se utažila žeđ b. (se) dospjeti u stanje pijanstva, prestati biti… …   Hrvatski jezični portal

  • opijati — opíjati (se, čime) nesvrš. <prez. òpījām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. opiti (se) ETIMOLOGIJA vidi opiti …   Hrvatski jezični portal

  • piće — píće sr <G a> DEFINICIJA 1. svaka tekućina koja se može piti, ono što se pije; napitak 2. posebno: alkoholni napitak [svratiti na piće] SINTAGMA jaka, teška, žestoka pića pića u kojima ima visok postotak alkohola; osvježavajuća pića… …   Hrvatski jezični portal

  • alkoholizírati — (∅, se) dv. 〈prez. alkoholìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. alkoholìzīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}navesti/navoditi koga na konzumiranje alkohola b. {{001f}}dodati/dodavati čemu alkohol 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȕcnuti — (što) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. g‹cni, prid. rad. g‹cnuo〉 razg. fam. hip. 1. {{001f}}popiti mali gutljaj; okusiti, {{c=1}}usp. {{ref}}gutnuti{{/ref}} 2. {{001f}}(u šali) opiti se, popiti alkoholnog pića preko mjere …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izopíjati se — (∅) svrš. 〈prez. izòpījām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 opiti se svi redom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nalòkati — (se, koga) svrš. 〈prez. nàločēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. nalòči (se), prid. trp. nàlokān〉 pejor. 1. {{001f}}napiti (se) do mile volje 2. {{001f}}opiti (se) alkoholnim pićima; naliti se, naljoskati se 3. {{001f}}napiti (o životinjama) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.