ájbišev
-a -o (á) pridevnik od ajbiš: ajbišev čaj

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”