píkov


píkov
-a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na pik2: pikov as / ogledalo pikove oblike

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Twist again a Moscou — Twist again à Moscou Twist again à Moscou est un film français, réalisé par Jean Marie Poiré, sorti sur les écrans en 1986. Sommaire 1 Synopsis 2 Fiche technique 3 Distribution 4 …   Wikipédia en Français

  • Twist again à Moscou — est un film français, réalisé par Jean Marie Poiré, sorti en salle en 1986. Sommaire 1 Synopsis 2 Fiche technique 3 Distribution 4 …   Wikipédia en Français

  • Twist again à moscou — est un film français, réalisé par Jean Marie Poiré, sorti sur les écrans en 1986. Sommaire 1 Synopsis 2 Fiche technique 3 Distribution 4 …   Wikipédia en Français

  • Martin Lamotte — Pour les articles homonymes, voir Lamotte. Martin Lamotte …   Wikipédia en Français

  • Большое киданьское письмо — Киданьское письмо Тип: Большое логографическое, малое логографическое с силлабическими и фонетическими элементами Языки: Киданьский язык Место возникновения: империя Ляо Создатель: Дэла (малое письмо) …   Википедия

  • Киданьское письмо — Тип: Большое логографическое, малое логографическое с силлабическими и фонетическими элементами Языки: Киданьский язык Место возникновения: империя Ляо Создатель: Дэла (малое письмо) …   Википедия

  • Малое киданьское письмо — Киданьское письмо Тип: Большое логографическое, малое логографическое с силлабическими и фонетическими элементами Языки: Киданьский язык Место возникновения: империя Ляо Создатель: Дэла (малое письмо) …   Википедия

  • ás — 1 a m (ȃ) 1. igralna karta z enim znakom na sredi, navadno z najvišjo vrednostjo: dvignil je karte, imel je tri ase; vreči asa; pikov, srčni as 2. ekspr. kdor se posebno odlikuje v čem, zlasti v športu: dirkalni, nogometni as; tekmovanja se bo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • desetíca — e ž (í) 1. mat. vrednost znaka na predzadnjem mestu desetiške številke: računati z deseticami; število 52 ima pet desetic / pisati desetice pod desetice 2. pog. številka deset: namesto devetice je napisal desetico 3. nekdaj avstrijski novec za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • fànt — fánta m, im. mn. fántje stil. fánti (ȁ á) 1. dorasel mlad moški, ki še ni poročen: fantje pojejo na vasi; lep, mlad, postaven fant; vaški fantje; fantje in možje; pravice fantov; vasovanje fantov / ekspr. saj si že cel fant / na fanta ostriženo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.