ájdovica
-e ž (á) ajdova slama: ajdovico rabijo za krmo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • ájdnica — e ž (ȃ) redko ajdovica …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ájdovka — e ž (á) redko ajdovica: pobrali so vso koruznico in vso ajdovko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”