pobóljšanje


pobóljšanje
-a s (ọ̑) glagolnik od poboljšati: obljubiti poboljšanje; poboljšanje obsojenca / poboljšanje življenjske ravni delavca

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • poboljšanje — poboljšánje (Ø, čega) sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. poboljšati 2. promjena nabolje, promjena kojom se što poboljšava [došlo je do poboljšanja; nastupilo je poboljšanje]; napredak 3. tehnička, stručna itd. izvedba čega bolja od dosadašnje… …   Hrvatski jezični portal

  • poboljšánje — poboljšánj|e (∅, čega) sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}poboljšati{{/ref}} 2. {{001f}}promjena nabolje, promjena kojom se što poboljšava [došlo je do ∼a; nastupilo je ∼e]; napredak 3. {{001f}}tehnička, stručna itd. izvedba čega bolja od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • boljítak — boljít|ak (∅) m 〈G tka, N mn íci, G bòljītākā〉 1. {{001f}}ono što ide nabolje, poboljšanje; napredak [došlo je do ∼ka] 2. {{001f}}arh. obilje, blagostanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȍljī — (bȍljā ž, bȍljē sr) prid. 1. {{001f}}komp. od dobar 2. {{001f}}komparativ koji znači poboljšanje prema nečemu što nije bilo dobro i još nije dobro, komparativ u značenju relativnog povećanja poželjnih svojstava ili odlika [A: Kako ti sad… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dàrmōl — m 〈G darmóla〉 farm. zast. industrijski proizvedeno purgativno sredstvo za čišćenje i poboljšanje probavnog procesa ⃞ {{001f}}dok vi spavate ∼ radi 1. {{001f}}poznata reklama toga proizvoda 2. {{001f}}razg. (ob. u šali) dok ti (vi itd.) ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • higijéna — ž 1. {{001f}}(∅, čega) med. grana medicine, bavi se pravilima, općim i praktičnim postupcima za čuvanje i poboljšanje zdravlja [∼ rada; školska ∼; komunalna ∼; osobna ∼] 2. {{001f}}(čega) provedba općih i praktičnih postupaka koji pridonose… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hipermnézija — ž psih. 1. {{001f}}izvanredno dobro pamćenje, neprirodno pamćenje pojedinosti i sitnica 2. {{001f}}poboljšanje reprodukcije naučenog s produljenjem vremenskog razmaka između učenja i reprodukcije ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁočāle — ž pl. tantum optičko pomagalo za poboljšanje vida oba ili jednog oka s drškama koje se zataknu za uši; očale ∆ {{001f}}sunčane ∼ naočale s tamnim staklima za zaštitu očiju od prejakog svjetla ⃞ {{001f}}gledati sve (svijet) kroz crne/ružičaste ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàpredak — m 〈G tka, N mn eci〉 1. {{001f}}razvoj čega, promjena nabolje; poboljšanje, dostignuće, progres [postići ∼ napredovati] 2. {{001f}}uvećanje, porast u količini ili u broju 3. {{001f}}uzdizanje, napredovanje u karijeri …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oplemèniti — (koga, što) svrš. 〈prez. oplèmenīm, pril. pr. īvši, prid. trp. oplèmenjen〉 1. {{001f}}učiniti koga plemićem 2. {{001f}}učiniti koga plemenitijim, boljim 3. {{001f}}dodati kovini neku tvar za poboljšanje svojstava 4. {{001f}}primijeniti postupke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.