pobóljšati


pobóljšati
-am dov. (ọ̑) 1. povzročiti, da kdo pridobi boljše lastnosti: nova družba ga je poboljšala; tega človeka ni mogoče poboljšati; sklenila sta se poboljšati 2. izboljšati: poboljšati življenjske razmere / poboljšati kakovost izdelkov ● žarg., šol. učenec se je poboljšal v fiziki ima boljše ocene pobóljšan -a -o: poboljšani kaznjenci; poboljšani odnosi

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • pobòljšati — (što, se) svrš. 〈prez. pobòljšām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. pȍboljšān〉, {{c=1}}v. {{ref}}poboljšavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poboljšati — pobòljšati (što, se) svrš. <prez. pobòljšām, pril. pr. āvši, prid. trp. pȍboljšān, gl. im. poboljšánje> DEFINICIJA v. poboljšavati ETIMOLOGIJA po + v. bolji …   Hrvatski jezični portal

  • poboljšanje — poboljšánje (Ø, čega) sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. poboljšati 2. promjena nabolje, promjena kojom se što poboljšava [došlo je do poboljšanja; nastupilo je poboljšanje]; napredak 3. tehnička, stručna itd. izvedba čega bolja od dosadašnje… …   Hrvatski jezični portal

  • poboljšánje — poboljšánj|e (∅, čega) sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}poboljšati{{/ref}} 2. {{001f}}promjena nabolje, promjena kojom se što poboljšava [došlo je do ∼a; nastupilo je ∼e]; napredak 3. {{001f}}tehnička, stručna itd. izvedba čega bolja od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • réjting — 1. {{001f}}m 〈N mn nzi〉 term. ugled, vjerodostojnost fizičke ili pravne osobe, ocjena koju uživaju u javnosti, ocjena kojom ih ljudi procjenjuju [imati dobar ∼; uništiti ∼ glupošću] 2. {{001f}}kao prvi dio polusloženice, koji se vrednuje u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • usavŕšiti — (što, se) svrš. 〈prez. usàvr̄šīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. usàvr̄šen〉 1. {{001f}}(što) učiniti da što postane bolje, unaprijediti, poboljšati, učiniti najboljim, savršenim 2. {{001f}}(se) razviti stručno znanje, razviti se u svojoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùzdignuti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. ùzdignēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. rad. ùzdignuo/ùzdigao (se), prid. trp. ùzdignūt〉 1. {{001f}}podignuti, pomaknuti da dospije na veću visinu; uzdići 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}dovesti u bolji položaj, dovesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rektificirati — rektificírati dv. <prez. rektifìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. tehn. osloboditi/oslobađati tekućine ili pare od hlapljivih sastojaka ponovljenom destilacijom ili kondenzacijom b. ukloniti… …   Hrvatski jezični portal

  • rejting — réjting DEFINICIJA 1. m <N mn nzi> term. ugled, vjerodostojnost fizičke ili pravne osobe, ocjena koju uživaju u javnosti, ocjena kojom ih ljudi procjenjuju [imati dobar rejting; uništiti rejting glupošću] 2. kao prvi dio polusloženice, koji …   Hrvatski jezični portal

  • reformirati — reformírati (koga, što) dv. <prez. refòrmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. provesti/provoditi reformu [reformirati školstvo] 2. ponovno formirati, stvoriti iznova 3. poboljšati/poboljšavati uklanjajući… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.