pogŕbiti se


pogŕbiti se
-im se dov. (ŕ ȓ) zgrbiti se: ves se je pogrbil, kot bi nosil težko breme na hrbtu pogŕbljen -a -o: čokat, pogrbljen je šel po cesti

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • pògrbiti — (se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. pògrbio (se)〉 poguriti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogrbiti — pògrbiti (se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. pògrbio (se)> DEFINICIJA poguriti se ETIMOLOGIJA po + v. grba …   Hrvatski jezični portal

  • pogrbljivati — pogrbljívati se nesvrš. <prez. pogr̀bljujēm se, pril. sad. pogr̀bljujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. pogrbiti ETIMOLOGIJA vidi pogrbiti …   Hrvatski jezični portal

  • pogrbljívati se — nesvrš. 〈prez. pogr̀bljujēm se, pril. sad. pogr̀bljujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}pogrbiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgȑbiti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zgȑbljen〉 iskriviti se od lošeg držanja, izgubiti ravno držanje; pogrbiti se, poguriti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgȕriti se — svrš. 〈prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zgȕren〉 pogrbiti se, poviti leđa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogrbljeno — pògrbljeno pril. DEFINICIJA na pogrbljen način; pukljavo ETIMOLOGIJA vidi pogrbiti …   Hrvatski jezični portal

  • pogrbljenost — pògrbljenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je pogrbljen ETIMOLOGIJA vidi pogrbiti …   Hrvatski jezični portal

  • pogrbljen — pògrbljen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je poguren, zguren ETIMOLOGIJA vidi pogrbiti …   Hrvatski jezični portal

  • zguriti — zgȕriti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zgȕren> DEFINICIJA pogrbiti se, poviti leđa ETIMOLOGIJA s (sa ) + v. gurav, guriti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.