pomáganje


pomáganje
-a s (á) glagolnik od pomagati: pomaganje pri učenju / zaradi pomaganja revnim se je odpovedal lastnemu udobju

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • pomagánje — a s (ȃ) star., v zvezi na pomaganje na pomoč: klicati, vpiti na pomaganje; slišal je njen klic na pomaganje; prim. napomaganje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Natalien-Orden — Der Natalien Orden, als Auszeichnung der Fürstin Natalie , (serb.: Orden kraljevice Natalije) bekannt, wurde zu Ehren der Fürstin und späteren Königin Natalie von Serbien 1878 als Damenorden eingerichtet und am 22. Februar 1886 in… …   Deutsch Wikipedia

  • blàgājna — blàgājn|a ž 〈G mn ī〉 1. {{001f}}posebno izrađen ormar u kojem se čuvaju novac, vrijednosni papiri i drugo; kasa 2. {{001f}}odio za rad sa strankama u prostorijama a. {{001f}}banaka, ustanova, poduzeća itd. gdje se uplaćuje i isplaćuje novac… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kúmstvo — sr međusobni odnos kumova ili kuma i kumčeta itd. ⃞ {{001f}}umro kum razvrglo se ∼ 1. {{001f}}dosl. kad kum umre, oslabe odnosi, srdačnost i međusobno pomaganje među onima koji su u odnosima kumstva 2. {{001f}}pren. kad nestane ili izgubi volju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdrška — pòdršk|a ž 〈D L šci, G mn ī〉 podržavanje, pomaganje čijih nastojanja, rada, djelovanja, ideja itd. [jaka ∼a; slaba ∼a; dati ∼u; uskratiti ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȍđāštvo — sr sociol. publ. razg. međusobno pomaganje među rođacima kao pojava u društvu oprečna normalnom funkcioniranju, selekcijama po kvaliteti i pravdi; nepotizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samaritánstvo — sr 1. {{001f}}osjećaj sućuti, sažaljenja prema onome tko pati; djelo potaknuto tim osjećajem; milosrđe, čovjekoljublje, pomaganje u nevolji 2. {{001f}}ukupnost vjerovanja i propovijedanja samaritanaca (2) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samopòmōć — ž 〈G oći, I oći/ oću〉 1. {{001f}}solidarnost i međusobno pomaganje regulirano pravilima bez pomoći države (u okviru zadrugarstva, radno ovisnih ljudi itd.) 2. {{001f}}pol. skupni naziv za niz prinudnih mjera koje država može poduzeti kao odgovor… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȍnzōrstvo — sr djelatnost sponzora; novčano pomaganje neke sportske ili glazbene priredbe u reklamne svrhe; pokroviteljstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏spomōć — ž 〈I i/ u〉 pomoć, pomaganje u obliku rada u kakvu poslu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.