akcentologíja
-e ž (ȋ) veda o akcentu

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • akcentologija — akcentològija ž DEFINICIJA lingv. disciplina koja se bavi proučavanjem akcenata ETIMOLOGIJA vidi akcent …   Hrvatski jezični portal

  • akcentologija — akcentològija dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akcentologija — akcentològija sf. (1) rš žodžių kirčiavimo mokslas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tarmėmokslis — sm. (1) Jn, NdŽ; KŽ, EncVI585 lingv. tarmių mokslas, dialektologija: Darbus tenka vienam dirbti, nes mokančių kiek reikiant tarmėmokslį ir akcentologiją nėra Lietuvoje žmonių K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemionis — žemionis, ė smob. (1) J, NdŽ, ies scom. L, Rtr 1. SD1216, N, M, KŽ žr. žemininkas 2. 2. žr. žemietis 1: Įgijo garbę ir šlovę pas savo žemionis Rp. Pilypas kunigaikštis klupsčiomis prieš sostą prisiegą sudėjo vardan žemionių savo V.Kudir. Buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akcentolóški — a o (ọ̑) pridevnik od akcentologija: akcentološka razprava …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • įvairiaplotmis — įvairiaplotmis, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: įvairiaplõtmis, įvairiaplõtmė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių Papildoma informacija: pirmasis apie naujažodį informacijos pateikė Audrius Valotka… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”