pošíljanje


pošíljanje
-a s (í) glagolnik od pošiljati: pošiljanje denarja, pisem po pošti; stroški za pošiljanje knjig / pošiljanje pomoči prizadetim krajem / pošiljanje delavcev na specializacijo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • infiltrácija — e ž (á) 1. knjiž. (prikrito) širjenje česa kam, kjer normalno ne obstaja; vtihotapljanje, vdiranje: infiltracija tujih idej in vplivov / infiltracija tujega kapitala ♦ voj. pošiljanje enot v sovražnikovo zaledje zaradi obveščanja in diverzantskih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • navzkrížen — žna o prid. (ȋ) 1. položen v obliki križa: navzkrižna trama / navzkrižne naramnice / narediti navzkrižni črti / navzkrižno navijanje preje 2. ki poteka v različnih, križajočih se smereh: izogniti se navzkrižnim prevozom enakega blaga; navzkrižna …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • teleméter — tra m (ẹ̄) fot. priprava za merjenje razdalje, oddaljenosti; daljinomer: izmeriti razdaljo s telemetrom; kamera s telemetrom ◊ teh. naprava za pošiljanje podatkov o izmerjenih vrednostih na daljavo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • telemetríja — e ž (ȋ) teh. pošiljanje podatkov s telemetrom: uporabiti telemetrijo; radarska telemetrija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.