pošíljka


pošíljka
-e ž (ȋ) 1. ustrezno opremljen predmet, ki se pošlje po pošti: oddati, odpreti, sprejeti pošiljko; dostavljanje pošiljk na dom; prejemnik pošiljke; vpisati podatke o pošiljki / denarna, pisemska pošiljka; letalska pošiljka ♦ ptt ekspresna pošiljka; mešana pošiljka pošiljka v mednarodnem prometu iz tiskovin, vzorčnih pošiljk in listin, ki nimajo osebnega pismenega sporočila; navadna pošiljka ki nima nobene posebne označbe; poštno ležeča pošiljka ki se ne dostavi, ampak jo naslovnik osebno prevzame na naslovni pošti; priporočena pošiljka za katero izda pošta potrdilo o prejemu in katere prejem potrdi naslovnik s podpisom; pošiljka s povzetjem pošiljka z označeno vrednostjo, ki jo mora naslovnik poravnati ob prevzemu 2. količina določenega blaga, ki se hkrati pošlje naslovniku, naročniku: prvo pošiljko banan so že prejeli; pren., ekspr. v taborišče je prispela nova pošiljka pregnancev

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • pòšīljka — ž 〈D L ljci, G mn iljākā/ ī/ ā〉 pismo, paket ili novac koji se šalje poštom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pošiljka — pòšīljka ž <D L ljci, G mn iljākā/ ī/ ā> DEFINICIJA pismo, paket ili novac koji se šalje poštom ETIMOLOGIJA vidi poslati …   Hrvatski jezični portal

  • póšten — tna o prid. (ọ̑) nanašajoč se na pošto: poštni delavec, dostavljač / poštni promet; poštne storitve / poštni nabiralnik; poštno poslopje / poštni golob golob, ki se uporablja za prenašanje sporočil; poštni obrazec; dostavni poštni okoliš; poštni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • preporúčiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prepòrūčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prepòrūčen〉 1. {{001f}}(koga, što) dati preporuku, dati povoljno mišljenje o čemu/komu 2. {{001f}}(komu, što) dati savjet, posavjetovati koga 3. {{001f}}(se) poslati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preporučiti — preporúčiti svrš. <prez. prepòrūčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prepòrūčen> DEFINICIJA 1. (koga, što) dati preporuku, dati povoljno mišljenje o čemu/komu 2. (komu, što) dati savjet, posavjetovati koga 3. (se) poslati pozdrav [preporučujem… …   Hrvatski jezični portal

  • ležáti — ím nedov. (á í) 1. biti (iztegnjen) v vodoravnem položaju: nekateri so sedeli, drugi ležali; vojaki so ležali in spali; ležati na postelji; ležati v senci; mirno ležati; napol ležati v naslonjaču; negibno, vznak ležati; ležali so tesno drug ob… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • méšati — tudi mešáti am nedov. (ẹ á ẹ) 1. premikati delce kake snovi, da se ta združi, enakomerno porazdeli: mešati polento; mešati s kuhalnico, žlico; hitro, počasi mešati; strojno mešati // premikati prste, roke v čem gostem: mešati z roko po kupu… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naváden — dna o prid., navádnejši (ȃ) 1. ki se zaradi pogostnosti pojavljanja ne razlikuje od stvari svoje vrste: na cesti je to navaden pojav, prizor; to je bilo njegovo navadno opravilo / premakniti kaj iz navadne lege / ekspr. otroku so dali zelo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odkúpen — pna o prid. (ū) nanašajoč se na odkup ali odkupovanje: odkupno poslovanje se je ugodno razvijalo / odkupna mreža; poslovodja odkupne postaje; odkupno podjetje / odkupna cena cena, po kateri odkupnik dobi blago ♦ jur. odkupna pravica izgovorjena… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • povzétje — a s (ẹ̑) glagolnik od povzeti: povzetje vsebine / povzetje besede, glasu / ponovno povzetje dela ◊ ptt pošiljka s povzetjem pošiljka z označeno vrednostjo, ki jo mora naslovnik poravnati ob prevzemu; poslati knjigo po povzetju …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.