pošíniti


pošíniti
-em dov. (í ȋ) ekspr. izmisliti si, domisliti se: pošinil je nov izgovor; zmeraj kakšno pošine // pog., navadno v zvezi z ga, jo dobro povedati, narediti: to ga je pošinil; on jo je pa pošinil ● ekspr. kmalu so ga pošinili spoznali, kakšen je v resnici; spoznali, kakšen namen ima pošíniti se star. sključiti se, upogniti se: hrbet goveda se je pošinil

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • posíniti — (koga) svrš. 〈prez. pòsīnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòsīnjen〉 usvojiti muško dijete …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posiniti — posíniti (koga) svrš. <prez. pòsīnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòsīnjen> DEFINICIJA usvojiti muško dijete ONOMASTIKA pr. (nadimačka): Pòsinak (Jastrebarsko, Rijeka, Vukovar), Posìnjāk (Posinjȃk) (Zlatar Bistrica), Posínković (Hvar, sred.… …   Hrvatski jezični portal

  • posíniti — em dov. (í ȋ) knjiž. posijati: sonce posine skozi zelenje / v ozke ulice še ni posinil dan im dov. (ȋ ȋ) knjiž. posinoviti: ker nista imela svojih otrok, sta ga posinila …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • posinjivati — posinjívati (koga) nesvrš. <prez. posìnjujēm, pril. sad. posìnjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. posiniti ETIMOLOGIJA vidi posiniti …   Hrvatski jezični portal

  • adoptírati — (koga, što) dv. 〈prez. adòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. adòptīran, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga) (iz)vršiti adopciju; usvojiti/usvajati (dijete), posvojiti/posvajati, posiniti/pokćeriti 2. {{001f}}(što) pren. prihvatiti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posinjívati — (koga) nesvrš. 〈prez. posìnjujēm, pril. sad. posìnjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}posiniti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • adoptirati — adoptírati (koga, što) dv. <prez. adòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. adòptīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) (iz)vršiti adopciju; posiniti/pokćeriti, posvojiti/posvajati, usvojiti/usvajati (dijete) 2. (što) pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • posinak — pòsinak m <G īnka, V īnče, N mn īnci> DEFINICIJA onaj koga je tko posinio; posinče ETIMOLOGIJA vidi posiniti …   Hrvatski jezični portal

  • posinče — pòsīnče sr <G ta> DEFINICIJA v. posinak ETIMOLOGIJA vidi posiniti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.