posípati


posípati
-am tudi -ljem nedov. (ȋ ȋ) delati kaj prekrito s čim sipkim, drobnim: posipati cesto s peskom / posipati sladkor po pecivu; pren., ekspr. svoje pripovedovanje je posipala z dovtipi posípati se zaradi sipkosti, drobnosti ločevati se od nagnjene ali navpične površine: pesek, zemlja se posipa; reševanje je bilo naporno, ker se je v rovu posipala zemlja ● ekspr. bobnelo je, kot da se posipa gora podira; redko zemlja na grobu se posipa poseda; knjiž. posipati se s pepelom kesati se svojih slabih dejanj posípan -a -o: pozimi je ta cesta posipana jo posipajo; neustalj. s peskom posipana pot posuta

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • posipati — pòsipati (koga, što, se) nesvrš. <prez. pām/ pljēm (se), pril. sad. ajūći/pòsipljūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA nešto sipko istresati po površini čega [posipati šećerom; posipati pijeskom] FRAZEOLOGIJA posipati se pepelom pejor. kajati… …   Hrvatski jezični portal

  • pòsipati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pām/ pljēm (se), pril. sad. ajūći/pòsipljūći (se), gl. im. ānje〉 nešto sipko istresati po površini čega [∼ šećerom; ∼ pijeskom] ⃞ {{001f}}∼ se pepelom pejor. kajati se (ob. licemjerno, prijetvorno i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štaubati — štàubati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. posipati sitnim šećerom ili šećerom u prahu, šećeriti 2. meton. posipati brašnom, pobrašniti ETIMOLOGIJA vidi štaub …   Hrvatski jezični portal

  • posuti — pòsūti (koga, što, se) svrš. <prez. pȍspēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. pȍsūt> DEFINICIJA v. posipati ETIMOLOGIJA vidi posipati …   Hrvatski jezični portal

  • posipavati — posipávati (koga, što, se) nesvrš. <prez. posìpāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. posipati ETIMOLOGIJA vidi posipati …   Hrvatski jezični portal

  • sípati — am tudi ljem nedov. (ȋ ȋ) 1. spravljati kam kaj sipkega, drobnega: sipati moko v skledo; sipati žito v vrečo / sipati čokolado v mleko / sipati zrnje kokošim trositi 2. delati kaj prekrito s čim sipkim, drobnim; posipati: sipati cesto s peskom… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pepèljati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 posipati glavu pepelom kao simboličan znak pokajanja, prema običaju obavlja svećenik u crkvi na Pepelnicu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅpeo — pȅpe|o m 〈G ela〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ostatak u obliku praha od onoga što je izgorjelo [prah i ∼o] b. {{001f}}kem. anorganski ostatak izgaranja organskih tvari 2. {{001f}}pren. mrtvo tijelo, posmrtni ostaci [urna s ∼lom] ⃞ {{001f}}bacati kome… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posipávati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. posìpāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}posipati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prášiti — nesvrš. 〈prez. prȃšīm, pril. sad. prášēći, gl. im. prášēnje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}dizati prašinu [ne praši tom metlom] b. {{001f}}pren. juriti (predodžba dizanja prašine) [∼ niz cestu (raditi i sl.)] c. {{001f}}razg. udarati koga [∼ po turu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.