akceptacíjski
-a -o (ȋ) pridevnik od akceptacija: akceptacijska klavzula

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • akceptacijski — akceptácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na akcepciju ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”