predáti


predáti
-dám dov., 2. mn. predáste in predáte; predál (á) 1. knjiž. izročiti, dati: predati rože z levo roko / predati knjigo kupcu / predati posestvo sinu / predati tatu miličnikom / premaganci so morali predati orožje / predati stavbo svojemu namenu / predati funkcijo drugemu prepustitišport. predati štafetno palico 2. opraviti uradni postopek ob prenehanju opravljanja kake funkcije: predati funkcijo; predati posle / publ. čez pol leta bo predal predsedstvo bo nehal biti predsednik 3. narediti, da pride kaj pod oblast nasprotnikov: zahtevali so, naj jim preda postojanko predáti se 1. prenehati se bojevati in priti pod oblast nasprotnikov: posadka se je predala / publ. bela zastava je pomenila, da se predajo vdajo / publ. rajši bi umrl, kot pa se predal vdal, odnehal // dopustiti, da nastopi odnos (popolne) odvisnosti: čaka, kdaj se mu bo predal / ekspr. predati se strastem prepustiti se 2. ekspr., z oslabljenim pomenom, navadno z glagolskim samostalnikom izraža nastop intenzivne dejavnosti osebka, kot jo določa samostalnik: predati se delu za ljudstvo; predati se vzgoji otrok / elipt. gostje so se predali jedi in pijači 3. ekspr., z oslabljenim pomenom izraža nastop stanja osebka, kot ga določa samostalnik: predati se obupu, žalosti 4. ljubezensko se (popolnoma) prepustiti partnerju: predati se moškemu; s strastjo se predati / na prigovarjanje se mu je predala ● nehal je veslati in se predal toku se prepustil; ekspr. predati se toku, vetru dopustiti, da postane življenje odvisno od okoliščin; ekspr. predal se je veselemu trenutku popolnoma je doživljal veselo razpoloženje; ekspr. predati se valovom mestnega življenja začeti brez pomislekov uživati, kar daje mestno življenje predán -a -o 1. deležnik od predati: biti predan vojnemu sodišču; publ. muzej je predan javnosti dostopen za obiskovalce, odprt 2. ki požrtvovalno, nesebično dela za kaj: predani borci; predan komunist; predani in sposobni uradniki / publ. predana žena vdana // ki vsebuje, izraža veliko požrtvovalnost, nesebičnost: služiti s predanim delom socializmu; prisl.: predano se posvečati delu

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • predati — prèdati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. prȅdān> DEFINICIJA 1. (koga, što, komu) a. dati na određeno mjesto [predati pismo; predati pošiljku na poštu] b. dati onome komu je namijenjeno; uručiti, dostaviti [predati pismo adresatu; …   Hrvatski jezični portal

  • prèdati — (koga, što, komu, čemu, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. prȅdān〉 1. {{001f}}(koga, što, komu) a. {{001f}}dati na određeno mjesto [∼ pismo; ∼ pošiljku na poštu] b. {{001f}}dati onome komu je namijenjeno; uručiti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preda — PREDÁ, predáu, vb. I. 1. tranz. A da cuiva în primire un obiect, un bun care îi revine de drept sau de care trebuie să răspundă; a înmâna, a încredinţa, a remite, a transmite. 2. refl. A se recunoaşte învins şi a se pune la dispoziţia duşmanului …   Dicționar Român

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

  • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

  • dȁti — (koga, što, komu što, se) svrš. 〈prez. dȃm/dádem/ dȁdnēm (se), pril. pr. dȃvši (se), imp. dȃj (se), aor. dȁdoh (2. i 3. l. dȁde) (se), prid. rad. dȁo (se), prid. trp. dȃn/dȃt〉 1. {{001f}}uručiti iz ruke u ruku, prepustiti kome što, predati 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • polòžiti — (koga, što) svrš. 〈prez. pòložīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòložen〉 1. {{001f}}staviti, metnuti da leži [∼ na stol; ∼ na pleća] 2. {{001f}}uložiti što radi čuvanja [∼ u banku] 3. {{001f}}predati kao polog [∼ traženi iznos kao jamčevinu] 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posvétiti — (koga, što, se) svrš. 〈prid. pòsvētīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pòsvēćen〉 1. {{001f}}(što, koga) a. {{001f}}učiniti posvećenim obavivši nad čim crkveni obred [∼ crkvu] b. {{001f}}učiniti što važećim, poštovanim, uobičajenim 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štàfētnī — štàfētn|ī prid. koji pripada štafeti [∼a palica; ∼a trka] ∆ {{001f}}predati ∼u palicu (komu) 1. {{001f}}sport dosl. predati sljedećem trkaču 2. {{001f}}pren. prenijeti na drugoga neku dužnost, zadaću, povjeriti mu daljnja nastojanja na nekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.