predávanje


predávanje
-a s (ȃ) govorno podajanje vsebinsko zaokrožene strokovne snovi: predavanja ne bo zaradi bolezni predavatelja; udeležiti se predavanja; organizirati, prirediti predavanje; iti k predavanju, na predavanje; biti na predavanju, pri predavanju; vstop med predavanjem ni dovoljen; poljudno, strokovno predavanje; predavanje o varstvu okolja / kdo bo imel predavanje kdo bo predavalšol. nastopno predavanje prvo javno predavanje kandidata za univerzitetnega predavatelja // nav. mn. govorno podajanje učne snovi na višjih ali visokih šolah: predavanja se začnejo oktobra; redno hodi na predavanja in vaje; obvezna predavanja; seznam predavanj / poslušati predavanja iz slavistike na ljubljanski univerzi študirati slavistiko // tako podano ali takemu podajanju namenjeno besedilo: napisati, sestaviti predavanje; objaviti predavanje / učiti se po predavanjih po zapiskih predavanj

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • predávānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}predávati2{{/ref}} 2. {{001f}}organiziran oblik nastave ili usmenog iznošenja neke teme pred slušateljstvom; nastup predavača 3. {{001f}}pren. moralni ukor; prodika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predavanje — predávānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. predavati 2. organiziran oblik nastave ili usmenog iznošenja neke teme pred slušateljstvom; nastup predavača 3. pren. moralni ukor; prodika ETIMOLOGIJA vidi predavati …   Hrvatski jezični portal

  • Uršula Reš Muravec — Uršula Reš Muravec, M.D., M.S.=Education [http://www.sexation.info/en/extra/experts/dr ursula res muravec/#c460 Uršula Reš Muravec] graduated from the Ljubljana Faculty of Medicine in 1995. After internship she finished specialisation in… …   Wikipedia

  • hȁbilitaciōnī — hȁbilitaciōn|ī prid., {{c=1}}v. {{ref}}habilitacijski{{/ref}} ∆ {{001f}}∼i postupak postupak habilitacije; ∼o predavanje javno ogledno nastupno predavanje (ob. za docenta na fakultetu ili u sličnoj prigodi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lèkcija — lèkcij|a ž 〈G mn lȅkcījā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}usmeno izlaganje predavača; predavanje, obučavanje b. {{001f}}nastavna jedinica u obuci 2. {{001f}}a. {{001f}}jedinica gradiva u udžbenicima b. {{001f}}sat nastave 3. {{001f}}javno čitanje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nástupnī — nástupn|ī prid. koji je dio nastupa, s kojim se nastupa, koji se odnosi na nastup [∼o predavanje predavanje koje drži onaj koji se predstavlja kao budući predavač; ob. na sveučilištu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lekcija — lèkcija ž <G mn lȅkcījā> DEFINICIJA 1. a. usmeno izlaganje predavača; obučavanje, predavanje b. nastavna jedinica u obuci 2. a. jedinica gradiva u udžbenicima b. sat nastave 3. javno čitanje, predavanje o nekoj temi 4. pouka, prijekor,… …   Hrvatski jezični portal

  • nastupni — nástupnī prid. DEFINICIJA koji je dio nastupa, s kojim se nastupa, koji se odnosi na nastup [nastupno predavanje predavanje koje drži onaj koji se predstavlja kao budući predavač; ob. na sveučilištu] ETIMOLOGIJA vidi nastupiti …   Hrvatski jezični portal

  • habilitacioni — hȁbilitaciōnī prid. DEFINICIJA v. habilitacijski SINTAGMA habilitacioni postupak postupak habilitacije; habilitaciono predavanje javno ogledno nastupno predavanje (ob. za docenta na fakultetu ili u sličnoj prigodi) ETIMOLOGIJA vidi habilitacija …   Hrvatski jezični portal

  • držáti — ím nedov. (á í) 1. imeti kaj z rokami oprijeto: držati kozarec; držati za kljuko, vrv; detektivove roke so ga čvrsto držale; držal ga je kakor v kleščah / od smeha smo se držali za trebuhe / držita se za roke // z rokami imeti oprijeto kaj zaradi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.