prevájanje


prevájanje
-a s (ā) glagolnik od prevajati: lotiti se prevajanja; vaditi se v prevajanju; prevajanje strokovnih, umetniških besedil; prevajanje iz slovenščine v angleščino / knjiž. konsekutivno prevajanje pri katerem prevajalec posluša govornika in prevaja uporabniku zaporedno si sledeče in s premori ločene dele besedila; simultano prevajanje pri katerem prevajalec posluša govornika in sproti prevaja uporabniku / prevajanje dražljajev; prevajanje električnega toka ◊ elektr. prirejanje uporabnikovega programa za računalniško obdelavo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • prevajálen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na prevajanje: prevajalne metode / prevajalna dejavnost ◊ elektr. prevajalni stroj (elektronski) računalnik, programiran zlasti za prevajanje naravnih jezikov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • simultán — a o prid. (ȃ) knjiž. istočasen, hkraten: simultan napad z več strani; razvoj teh pojavov je simultan; simultan in sukcesiven / simultan izid knjige v različnih državah; anketa po metodi simultanih odgovorov ∙ simultano prevajanje prevajanje, pri …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Boris A. Novak — Saltar a navegación, búsqueda Boris A. Novak (Belgrado, 3 de diciembre de 1953) es un poeta, dramatista, traductor y ensayista esloveno. Biografía Pasó su infancia en Belgrado (Serbia). Estudió Literatura comparada y Filosofía en Ljubljana… …   Wikipedia Español

  • avtomátičen — čna o prid. (á) 1. nanašajoč se na avtomate ali avtomatizirane naprave, samodejen: avtomatični stroji; avtomatične prestave, zavore; avtomatična tehtnica / avtomatična telefonska centrala; avtomatično prevajanje; avtomatično usmerjanje prometa 2 …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cevovòd — óda m (ȍ ọ) naprava iz več med seboj povezanih cevi in drugih delov za prevajanje tekočin, plinov: napeljati, zapreti cevovod; kontinentalni cevovod; plinski cevovod; gradnja cevovoda ♦ teh. tlačni cevovod v katerem je notranji tlak večji od… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • elektrónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na elektrone ali elektroniko: elektronski curek; elektronski mikroskop; elektronski telegrafski sistem; elektronski stroj za prevajanje; elektronski volt elektronvolt ♦ elektr. elektronski računalnik; elektronska cev… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • istočásen — sna o prid. (á) ki se pojavi, poteka ob istem času: istočasen izid obeh knjig; istočasen prihod gostov; istočasno prevajanje; zapletel se je v več istočasnih razmerij istočásno prisl.: prišla sta istočasno / publ. proces narodnega zedinjevanja je …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kámbij — a m (á) bot. tkivo, ki proizvaja celice za prevajanje vode in hranilnih snovi: delitev celic v kambiju / žilni kambij …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • parovòd — óda m (ȍ ọ) teh. naprava iz med seboj povezanih cevi in drugih delov za prevajanje pare: zgraditi parovod …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • plinovòd — óda m (ȍ ọ) naprava iz med seboj povezanih cevi in drugih delov za prevajanje plina: položiti, speljati plinovod; naftovod in plinovod …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.