prikováti


prikováti
-kújem dov., prikovál (á ú) 1. s kovanjem pritrditi: verigo prikovati na obroč / prikovali so jih na galejo; pren., ekspr. njegov divji pogled jo je prikoval na mestu 2. ekspr. narediti, povzročiti, da kdo mora biti kje, navadno dalj časa: otroci so jo prikovali na dom; življenje jih je prikovalo na tujo zemljo / močno streljanje jih je prikovalo na tla ● ekspr. bolezen ga je za nekaj tednov prikovala na posteljo povzročila, da je moral ležati; ekspr. prikoval je svoj pogled nanjo nepremično jo je gledal prikován -a -o: bil je z verigo prikovan k steni; biti prikovan na dom; od začudenja je obstala kakor prikovana nepremično, negibno

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • prikovati — prikòvati svrš. <prez. prìkujēm, pril. pr. āvši, imp. prìkūj, prid. trp. prȉkovān> DEFINICIJA 1. (što) a. kovanjem spojiti i dodati većem dijelu b. kovanjem pribiti uz što 2. (koga, se) pren. prisiliti, primorati koga da ostane u kakvom… …   Hrvatski jezični portal

  • prikòvati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prìkujēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. prìkūj (se), prid. trp. prı̏kovān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}kovanjem spojiti i dodati većem dijelu b. {{001f}}kovanjem pribiti uz što 2. {{001f}}(koga, se) pren. prisiliti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prikivati — prikívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. prìkīvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prikovati ETIMOLOGIJA vidi prikovati …   Hrvatski jezični portal

  • potkòvati — (se, koga, što) svrš. 〈prez. pòtkujēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. pòtkūj (se), prid. trp. pòtkovān〉 1. {{001f}}prikovati, prikucati potkovu 2. {{001f}}pren. steći znanje, iskustvo 3. {{001f}}(koga) pov. jez. knjiž. udariti kome za kaznu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PRI- — {{upper}}PRI {{/upper}} kao prvi dio složenice 1. {{001f}}uz glagol označava a. {{001f}}primicanje, približavanje, dodirivanje [primaknuti; pristati; prionuti] b. {{001f}}sastavljanje, spajanje, pričvršćivanje [pričvrstiti; pribosti; prikovati;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prikívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. prìkīvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}prikovati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pri- — DEFINICIJA kao prvi dio složenice 1. uz glagol označava a. primicanje, približavanje, dodirivanje [primaknuti; pristati; prionuti] b. sastavljanje, spajanje, pričvršćivanje [pričvrstiti; pribosti; prikovati; prišiti; privezati] c. zbijanje,… …   Hrvatski jezični portal

  • potkovati — potkòvati (se, koga, što) svrš. <prez. pòtkujēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. pòtkūj (se), prid. trp. pȍtkovān> DEFINICIJA 1. prikovati, prikucati potkovu 2. pren. steći znanje, iskustvo 3. (koga) pov. jez. knjiž. udariti kome za kaznu… …   Hrvatski jezični portal

  • prikovanost — prȉkovānōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je prikovan ETIMOLOGIJA vidi prikovati …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.