prinêsti


prinêsti
-nêsem dov., prinésel prinêsla (é) 1. z nošenjem spraviti na določeno mesto: prinesti orodje; prinesel je stol iz sobe; prinesti na glavi, v košari; prinesti s težavo, naskrivaj / prinesti pismo; osebno prinesti vabilo / konji so prinesli težke tovore; ekspr. čoln ga je prinesel na nasprotni breg s čolnom se je pripeljal / prinesti jesti, piti; nazadnje so jim prinesli kavo postregli s kavo / otrokom je vedno kaj prinesel ob prihodu dal; prinesel ji je šopek rož / pog. prinesel je slabo oceno dobil je; pog. profesor je zahteval, naj učenec prinese podpis staršev naj starši podpišejo; vse potrebne stvari so prinesli s seboj so imeli; pog. knjigo moraš prinesti nazaj vrniti // z nošenjem spraviti kaj kam z določenim namenom: prinesti mlet; prinesel je aparat v popravilo; prinesti pridelke naprodaj 2. z delovanjem povzročiti, da kaj kam pride zlasti po vodi, zraku: tok je prinesel na breg veje; veter je prinesel dim, oddaljeno šumenje slapa / sivi oblaki so prinesli sneg // pog., ekspr. povzročiti, da kdo zlasti nepričakovano pride: kaj te je prineslo tako zgodaj; prineslo ga je srečno naključje / mrak ga je prinesel v mraku je prišel; kateri hudič te je prinesel ob tej uri ni prav, da si prišel ob tej uri; brezoseb. ravno zdaj ga je moralo prinesti tod mimo 3. nav. ekspr. priti h komu z namenom povedati mu kaj: prinesel mu je žalostno novico; prinesli so jim pozdrave (od) prijateljev // z objavo sporočiti: časopis je prinesel najvažnejše dnevne novice / revija je prinesla več člankov s tega področja v njej je objavljenih; publ. tisk ni o tem še nič prinesel poročal 4. povzročiti, da se kaj pojavi tam, kjer prej ni bilo: rastlino so prinesli v Evropo v srednjem veku / to bolezen so prinesli priseljenci 5. povzročiti, da kaj nastane, se pojavi: hitra industrializacija je prinesla veliko novih izdelkov; izboljšave niso prinesle bistvenega napredka / starost prinese tegobe // povzročiti, da je kdo deležen česa: življenje ji je prineslo veliko gorja, skrbi; prinesel jim je nesrečo, radost / pog. nastopanje mu je prineslo dosti denarja z nastopanjem je zaslužil, dobil ● dedek Mraz mu je prinesel sanke dal; dobil jih je ob novem letu; nevesta je dosti prinesla k hiši imela je veliko doto; vulg. vse mu mora prinesti k riti zelo mu mora streči; ekspr. prinesti komu kaj na nos, na ušesa povedati, kar se ne bi smelo; ekspr. to značilnost je prinesel s seboj na svet se je z njo rodil; ekspr. boš že še prinesel v moj mlin še boš potreboval mojo pomoč; ekspr. prinesti vse na krožniku, pladnju omogočiti, da kdo brez truda kaj doseže; nižje pog. zamujeno noter prinesti nadomestiti; nižje pog. okrog te je prinesel ogoljufal, prevaral; preg. ena lastovka ne prinese pomladi iz enega primera se ne morejo delati splošni sklepi; preg. izgovor je dober, tudi če ga pes na repu prinese v sili se izkoristi kakršnokoli opravičilo prinesèn tudi prinešèn -êna -o: na mizo prinesene jedi; od drugod prinesene rastline

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • prinešti — prinèšti vksm. Výrai pri̇̀nešė dė̃žę prie dùrų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prinešti — prinèšti, prìneša, prìnešė tr. 1. R421 prigabenti, atnešti daug: Prìnešė statinę vandens DŽ. Kad prìnešė valgymų! Dv. Žmonės kalbėjo, kad tam žemaičiui aitvaras visko prinešąs J.Jabl. | Vaikai in kambarį šalčio prìnešė Mrj. ^ Gandras mėšlo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prinešinėti — 1. NdŽ iter. dem. prinešti 1. 2. NdŽ iter. dem. prinešti 2. 3. iter. dem. prinešti 5: Prinešinėjo valdžiai visas žinias – už tą ir sušaudė Šts. nešinėti; atnešinėti; įnešinėti; išnešinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privaryti — 1 privaryti Rtr, DŽ, LzŽ; SD1147, Q649, Sut, S.Dauk. 1. tr. NdŽ varant, genant priversti prieiti ar pribėgti prie ko nors: Gyvuolius privaryk prie pulko gyvuolių J. Stovi žirgai sukinkyta, prie gonkelių privaryta (d.) Ign. O dabar privaryk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • danešti — ×danèšti, dàneša, dànešė (hibr.) 1. tr. prinešti iki tam tikros vietos: Vai žirge, ... ar daneši mane in uošvelę? TŽI230. 2. žr. pranešti 7: Kas galėjo danešti jo žmonai, kad jis geria? Vv. Nagi gal kas danešė, tai atvažiavo ir išsivežė Skdt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridumti — 1 pridùmti, prìdumia, pridūmė 1. tr. pripūsti: Jis turėjo gerai atsikvėpti, kol plaučius kaip reikiant pridūmė oro rš. 2. tr., intr. daug prirūkyti: Šitokių čia svečių, tik prìdumia stubą, parėkauja ir išeina Gs. Tie vyrai pilną kambarį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigabenti — tr. 1. privežti, privesti, prinešti ir pan. prie ko nors: Ką prie ko prigabenti KI55. | refl. tr.: Medžius prisigabẽnom pri vieškelio ir susivežėm pri statybų Gr. 2. prinešti, privežti ko nors kiek reikiant, daug: Jijė prigabẽno malkų, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priplauti — tr. 1. daug primazgoti, priskalbti: Priploviau pilną kubilą drobužių Krš. |refl. tr.: Prisiploviau nosinių DŽ1. 2. priskalauti, prilaistyti. | prk.: Neverk, mama: ka numirsiu, priplausi takelius ašarom Rd. 3. Krš plaunant, mazgojant priteršti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • napláviti — im tudi naplavíti ím dov., naplávil (ā ȃ; ȋ í) s tokom prinesti, spraviti kam, zlasti na breg, obalo: reka je naplavila deske, veje; na obali so našli truplo, ki so ga naplavili valovi; deževje, neurje je naplavilo veliko peska / nižavje sta… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • navréči — vŕžem dov., navŕzi navŕzite in navrzíte; navŕgel navŕgla (ẹ ȓ) 1. dati kaj k določeni količini, vsoti: navreči mernik pšenice; k plačilu navrže desetak 2. nav. ekspr. dodatno, mimogrede omeniti: v pogovoru je navrgel nekaj zanimivih misli;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.